Retten til privatliv

På baggrund af en ny analyse fra Justitia om de danske logningsregler, slår tænketanken fast, at det er tid til en revision af loven. Målet bør være at skabe en bedre balance mellem borgernes rettigheder og ønsket om at efterforske og opklare alvorlige forbrydelser.