Stilhed i Sheffield

Dreyers Fond støttede studierejsen til Sheffield, som Philip Antons nu har skrevet en fin og reflekteret rejseberetning om. Opholdet ændrede sig undervejs, da cononaen kom, men mens andre rejste hjem, blev den danske arkitektstuderende og fik sig en ganske anderledes oplevelse af, hvad stilhed kan gøre ved sindet.