Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Anja Deleuran fik støtte fra Dreyers Fond til at deltage i et kursus på Harvard Business School i Boston, USA i maj 2016. 

Anja Deleuran deltog i maj i et intensivt kursusforløb med temaet ”Strategic negotiation: Dealmaking for the long term” på Harvard. Hun er til daglig advokat i A. P. Møller Maersk’s forsikringsafdeling og beskæftiger sig med forhandlinger vedrørende blandt andet udbud, forsikringspræmier og retssager.

”Jeg har i mange år haft en drøm om at dygtiggøre mig på Harvard i Boston, som for mig står som en af de ypperste uddannelsesinstitutioner i verden”. Sådan indleder Anja Deleuran sin rapport om kursusforløbet.

Om kurset fortæller hun, at det vekslede mellem en halv dags forhandlingsøvelser og en halv dags teori med direkte henvisninger til historiske forhandlinger, hvor flere af underviserne havde deltaget som rådgivere.

”Vi fik et helt særligt indblik i, hvordan unikke historiske personligheder planlagde deres forhandlingsstrategier ”bag tæppet””, fortæller hun.

Anja Deleuran fremhæver, at hun har tilegnet sig nogle helt særlige forhandlingsværktøjer på kurset:

”Hvor forhandlingsdisciplinen ikke var fremmed for os deltagere, så har vi til gengæld fået nogle helt særlige teoretiske værktøjer, som hjælper med at planlægge og forstå udfaldet af et forhandlingsforløb, og hvordan man fremover kan tilrettelægge det anderledes og dermed med større sandsynlighed opnå et positivt resultat. Mine høje forventninger til Harvard blev i dén grad indfriet”.

På kurset deltog i alt cirka 70 fra hele verden.

Læs hele Anja Deleurans rapport fra kurset fra den 8. – 13.maj 2016 her 

FullSizeRender (2)