Homepage

Støtte
  • Hvert år uddeler Dreyers Fond Hædersprisen til henholdsvis en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig og gjort en særlig indsats på sit faglige felt og for sin branche.

  • Dreyers Fond uddeler årligt ca. 25 millioner kroner til projekter i advokat- og arkitektstanden. Der er ansøgningsfrist hhv. 15. januar og 15. juli og fire måneders behandlingstid.

 • Som noget nyt kan advokater, der er optaget på udvalgte kurser på Harvard Summer School 2020, ansøge om refusion for omkostningerne til undervisning, ophold og rejse.

Fundamentet
 • Formål/
  Dreyers Fond støtter projekter og initiativer,
  hvis formål er at fremme
  arkitekt- og advokatstandens udvikling
  og samspil med samfundet.

 • Vision/
  Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks
  mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og 
  advokatstanden og understøtte innovation, det
  kvalitative niveau samt høj integritet.