Homepage

Støtte
  • Sog-stotte

   Dreyers Fond uddeler hvert år op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden.

  • Haederspris

   Dreyers Fond uddeler hædersprisen til en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig ved en særlig værdifuld indsats indenfor sit felt.

 • Der er to årlige ansøgningsfrister, den 15. januar og den 15. juli. Behandlingstiden er ca. fire måneder.

INSTAGRAM FEEDFundamentet
 • Formål/
  Dreyers Fond støtter projekter og initiativer,
  hvis formål er at fremme
  arkitekt- og advokatstandens udvikling
  og samspil med samfundet.

 • Vision/
  Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks
  mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og 
  advokatstanden og understøtte innovation, det
  kvalitative niveau samt høj integritet.