Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Danske Advokater har med støtte fra Dreyers Fond gennemført et pilotprojekt, ”Jura for alle”, for at fremme mangfoldigheden i advokatbranchen.

I samarbejde med Foreningen Nydansker og Danske Advokaters studentersektion Jurafabrikken har Danske Advokater siden september 2015 gennemført et pilotprojekt om mangfoldighed. Formålet med projektet var at fremme mangfoldighed på jurastudiet ved at oplyse og tilbyde støtte til de gymnasieelever, som er interesserede i jura, men tvivler på egne evner eller muligheder.

Baggrunden for projektet var blandt andet undersøgelser, der viste, at mange unge overvejer at læse jura, men at der er en række barrierer, der afholder dem fra at søge studiet; for eksempel at de har hørt, at jurastudiet skulle være meget kedeligt.

Som led i pilotprojektet besøgte jurastuderende fra Danske Advokaters studentersektion Jurafabrikken i foråret i alt 9 gymnasier i København, Odense, Aalborg og Århus. På besøgene mødte de gymnasieklasser og præsenterede jurastudiet, og gennemførte forskellige aktivitetsøvelser med eleverne.

Målet var at nedbryde myter og fordomme om jurastudiet og motivere unge uanset baggrund til at søge en karriere indenfor jura.

På baggrund af det gennemførte pilotprojekt har Danske Advokater, Foreningen Nydansker og Jurafabrikken besluttet at udbrede projektet til flere gymnasier over de næste to år.

Danske Advokaters ambition er at skabe mere mangfoldighed i advokatbranchen, da mere mangfoldighed sikrer branchens rekrutteringsgrundlag og samtidig styrker sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere om pilotprojektet og gymnasiebesøgene på Danske Advokaters hjemmeside her