Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Der udvikles nu en ny oversigt og vejledning i metoder, som arkitektvirksomheder kan benytte til at dokumentere sociale, miljømæssige og økonomiske effekter og værdiskabelse i deres projekter. Bag projektet står Danske Arkitektvirksomheder, som har fået titlen ”Værktøjskassen – Arkitekturens værdiskabelse”. Projektet er støttet af Dreyers Fond.

Det er behovet for systematisk at dokumentere den værdi, som arkitekter bidrager med i byggeriet, der er baggrund for projektet.

Med værktøjskassen får arkitektvirksomheder hjælp til at dokumentere effekten af deres arbejde ved hjælp af nogle mere eller mindre standardiserede analysemetoder. Desuden får de en vejledning i hvordan man som arkitektvirksomhed kan inkludere metoder som bevæggrund for at gennemføre foreslåede løsninger.

Om projektet siger Lene Espersen, administrerende direktør, Danske Arkitektvirksomheder:

”Danske Arkitektvirksomheder får utrolig stor positiv opmærksomhed for eksempelsamlingen ’Arkitektur med merværdi’, der både fortæller de gode historier om projekternes kvaliteter, men også sætter tal på deres sociale, miljømæssige og økonomiske effekter. Effekterne kan være overraskende markante, men man undersøger og dokumenterer dem alt for sjældent. Så går man glip af vigtig viden, og en effektiv måde at bevise værdien af den rådgivning man udfører – både for bygherrer, brugere og samfund. Vi er meget glade for at Dreyers Fond nu støtter projektet ’Værktøjskassen – Arkitekturens værdiskabelse’, som vil udrede de metoder arkitektvirksomhederne kan bruge til at dokumentere deres værdiskabelse og dermed styrke deres forretning.”

Som led i projektet nedsættes både en projektgruppe, der blandt andet består af en række arkitektvirksomheder og en følgegruppe, hvor repræsentanter for investor- og bygherresiden indgår.

Redskabet forventes færdigt i slutningen af 2017.

Læs mere om Arkitektur med merværdi på Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside her