Dreyers Fonds Hæderspris overrakt til produktiv, men meget diskret advokat

Dreyers Fonds Hæderspris 2008 på 400.000 kr. tildeles advokat Erik Hørlyck for sit arbejde med bygge- og entrepriseret og sit omfangsrige forfatterskab om samme.

Dreyers Fonds Hæderspris tildeles hvert år en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig indenfor sit felt. I år går prisen til advokat Erik Hørlyck, partner i Hørlyck & Steffensens Advokatfirma i Århus og medlem af Højesteretsskranken, samt medredaktør af “Kendelser om fast ejendom”.

Advokat, lic.jur. Erik Hørlyck har i mange år rådgivet om byggeriets kontraktforhold, om kontraktforhold vedrørende ordreproduktion og plan- og miljølovgivning samt ført sager ved domstolene, Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed og Klagenævnet for Udbud og er forfatter af flere bøger, bl.a.:

Entreprise og licitation

Syn og Skøn

Entrepriseretlige noter

Totalentreprise

Tilvirkningskøbet

EU-udbud

Tilbudsloven

Entreprenørvederlaget

Aktie- og anpartsselskaber

Dansk Andelsret

Interessentskaber og konsortier

I sin motivering for at tildele advokat Erik Hørlyck Dreyers Fonds Hæderspris 2008 skriver medlem af fondens bestyrelse, advokat Birte Rasmussen, blandt andet:

”Erik Hørlyck har igennem mange år arbejdet med kommunale forhold, bygge- og entrepriseret og har samtidig begået en række bøger herom – på nogle punkter de eneste inden for sit felt… Erik Hørlyck har således om nogen sat sit præg på såvel beskrivelsen af, fortolkningen af som på anvendelsen af de regler, der ligger til grund
for dansk byggeri.”

Erik Hørlyck er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1968, blev færdig som
advokat i 1976 og har haft møderet for højesteret fra 1981.

Dreyers Fond Hæderspris for advokater har været uddelt siden 1986. På
arkitektsiden tildeles Hædersprisen i år arkitekt Steen Høyer for sit inspirerende
virke med at udvikle landskabskunsten og sætte overordnede kvalitetsrammer for en
bæredygtig udvikling af det åbne land.