Fokus på retssikkerhed i skattesager

Der blev sat fokus på retssikkerheden på skatteområdet på en konference, der blev afholdt på Christiansborg den 11. marts. Konferencen blev afholdt med støtte fra Dreyers Fond.

Har vi i Danmark altid den rigtige balance mellem hensynet til statens behov for skatteprovenu på den ene side og borgernes retssikkerhed på den anden side ? Er det rimeligt, at SKAT uden dommerkendelse i visse tilfælde kan foretage kontrol på privat grund ?

Det var blandt de spørgsmål, der blev drøftet, da Danske Advokater, Advokatsamfundet og Danske Revisorer – FSR for tredje gang afholdt konference om retssikkerhed på skatteområdet på Christiansborg den 11. marts.

Ny undersøgelse

Under konferencen blev der sat fokus på, at borgerne oftest taber sager mod staten og at Skatteministeriet vinder 85 procent af alle sager. Det viser en ny undersøgelse, som advokat Lida Hulgaard har gennemført – også med støtte fra Dreyers Fond. Den viser blandt andet, at nogle dommere aldrig har afgjort en skattesag til borgerens fordel.

I undersøgelsen har Lida Hulgaard gennemgået og statistisk undersøgt voteringen hos i alt 170 dommere, der har været med til at træffe afgørelse i 1.683 domme i skattesager i perioden 2002-2011.

En tredjedel af dommene i Østre Landsret har i perioden en medholdsprocent i skatteyderens favør på fem procent eller lavere, viser undersøgelsen, som også konkluderer, at borgerne fra begyndelsen af halvfemserne til i dag taber en voksende procentdel af sagerne, således at kun 12 procent af sagerne blev vundet af borgere i årene fra 2007-2011.

Det var tredje gang, der blev afholdt konference om retssikkerhed på skatteområdet. De to tidligere konferencer blev afholdt i 2009 og 2011 – også med støtte fra Dreyers Fond.

 

Læs mere på Danske Advokaters hjemmeside her

Oplæggene fra Retssikkerhedskonferencen kan ses her

Læs mere om Lida Hulgaards undersøgelse “Dommeres vota i skattesager 2002-2011 – en statistisk undersøgelse” her