Fornem pris til kvindelig top-skatteadvokat

12. marts 2015

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for advokater på 400.000 kr. til advokat Lida Hulgaard. Hun får prisen for på et højt fagligt niveau, og med stort mod og engagement, at have bidraget til udviklingen af Skatteretten, og for at have bragt samfundsmæssigt væsentlige problemstillinger på den juridiske og politiske dagsorden.

Det er en af Danmarks absolut førende skatteadvokater, der modtager Dreyers Fonds Hæderspris. Lida Hulgaard har været med til at skabe rammerne for, at skatteretten blev et fag, og har været med til at forme både den lovmæssige regulering af skatteretten som praksis og uddannelsen inden for skatteretten.

”Lida Hulgaard har haft en imponerende karriere som advokat, hvor hun gennem en lang række retssager har skabt sig et navn, som en af Danmarks absolut førende skatteadvokater med et stort antal Højesteretssager og sager som Tvind-sagen på CV’et”, sagde Claus Barrett Christiansen fra Dreyers Fonds bestyrelse ved prisoverrækkelsen.

Han fremhævede, at Lida Hulgaard gennem sin karriere også har udvist stort samfundsmæssigt engagement.

”Lida Hulgaard har tillige gennem sin karriere altid udvist samfundsmæssigt engagement og et socialt sindelag, og med stort mod og dygtighed har Lida evnet at sætte væsentlige skatteretlige og samfundsmæssige problemstillinger på den politiske dagsorden på en vis, som kun få andre har evnet og turdet. Hertil kommer, at ordentlighed, stædighed og et ufravigeligt princip om aldrig at gå efter personen, men i stedet fokusere på sagen, er beskrivelser, som næsten entydigt bliver hæftet på Lida”.

Lida Hulgaard var i en periode formand for Ligningsrådet, udpeget af Skatteministeriet, fra 2005, og senere Skatterådet, indtil udgangen af 2010, hvor hun efter eget ønske fratrådte.

”Når vi har talt sammen, har jeg spurgt Lida, hvad de væsentligste sager, som hun har behandlet i Skatterådet og Ligningsrådet har været i forventning om, at svaret ville være sager med milliard konsekvenser for samfundet, men svaret fra Lida var, at det var en sag om beskatning af hospice som erhvervsvirksomhed, idet Lida følte, at den sag meget godt viste, hvordan teori til tider anvendes uden nogen relation til den virkelige verden, men at det ved dygtighed og vedholdenhed kan lykkes at skabe konsensus, eller i hvert fald flertal for en fornuftbåren tolkning, også inden for skatteretten”.

Claus Barrett Christiansen fremhævede desuden Lida Hulgaards mod:

”Lida Hulgaard har aldrig valgt den lette vej, og har ikke ladet sig styre af bedagede normer og andres forventninger, lige fra en tid, hvor det ikke var sædvanligt, at en kvinde blev advokatfuldmægtig og til senere, hvor Lida hvert år gennem mange år til advokatkredsbestyrelsens årsmiddag blev budt velkommen med et ”velkommen til kredsens advokater med frue, og til fru Hulgaard og hendes mand”.

Claus Barrett Christiansen lagde endvidere vægt på, at Lida Hulgaard har bestredet mange offentlige hverv.

”Det er forbilledligt Lida, at du har skabt så flot en karriere som advokat samtidig med, at du har bestridt så mange offentlige hverv med relation til dit fag, bidraget til udviklingen af skatteretten og undervist, og desuagtet stadig nu i dag, hvor fuldmægtigtiden godt og vel er ovre, har energien og viljen til at fortsætte din karriere – og det forhåbentligt mange år endnu”, sagde han.

Om Lida Hulgaard

Lida Hulgaard blev cand. Jur. i 1965 ved Aarhus Universitet. Hun blev advokatfuldmægtig/advokat hos Advokat H. Kleberg 1965-1970 og 1974-1977, partner i Advokaterne Dalgas Avenue 46 1977-1994, partner i Aros Advokater, senere Bech-Bruun indtil 2002. Siden 2002 har hun været partner i Hulgaard Advokater.

Lida Hulgaard blev i 2005 udnævnt til formand for Ligningsrådet, senere Skatterådet, indtil 2010, hvor hun efter eget ønske fratrådte.

Lida Hulgaard har desuden været medlem af regeringens Renteskatteudvalg 1980-81, formand for regeringens Skattelovråd 1982-96, formand for Advokatrådets Skatteudvalg 1985-89, medlem af Personskatteudvalget 1991-92 og af Skatteretsrådet 1996-2008.

Lida Hulgaard har tidligere været ansat som lektor i skatteret på Aarhus Universitet fra 1970-74, hvor hun var med til at udvikle skatteret som et fag på jurastudiet i Aarhus og stod for gennemførelse af den første skriftlige eksamen i skatteret i Danmark på den juridiske uddannelse. Hun er medforfatter til ”Lærebog om indkomstskat”, som gennem årtier har været den væsentligste lærebog til uddannelse af advokater og jurister inden for skatteret.

Lida Hulgaard har haft en række bestyrelsesposter – blandt andet i DIFKO og PFA og været statens repræsentant i Realkredit Danmark, og har gennem årtier siddet i Legos Advisory Board og bestyrelsen i Bestseller Fonden.

Om Dreyers Fonds Hæderspris

Dreyers Fonds hæderspris er på samlet 800.000 kr. og tildeles en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982. På arkitektsiden tildeles prisen COBE v/ Dan Stubbergaard for tegnestuens virtuose evne til at favne byens dagligliv i uprætentiøse og animerende rammer.

Om Dreyers Fond

Dreyers Fond er etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Dreyers Fond hører til blandt de store danske erhvervsdrivende fonde.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Maria From, kommunikationsansvarlig, mobil 22 22 34 43

 

Foto: Torben Nielsen