Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Med støtte fra Dreyers Fond åbner to ny udstillinger med titlen ”Underværker”, der viser værker, som har udgangspunkt i det militære rørledningssystem NEPSs arkitektoniske og anlægsmæssige indvirkning på landskabet.

NEPS, North European Pipeline System, er et omfattende net af tankanlæg og olieledninger, der løber fra Frederikshavn ned gennem Jylland til Tyskland, og er et af den Kolde Krigs mest omfattende – og samtidig mindst iøjnefaldende – bygningsværker i Danmark. Udstillingen Underværker giver et alternativt blik på den Kolde Krigs militære landskaber med deres bygninger og anlæg, der nu er forældede og står overfor nedrivning, forfald eller omfattende transformation.

Bag udstillingen står Morten Barker, fotograf og Martin Weihe Esbensen, Arkitektskolen Aarhus, som fortæller om ambitionen med projektet:

”Projektet har været drevet af at afdække de militære landskabers strukturelle og rumlige typologier; undersøge hvilke formmæssige ligheder og forskelle, der er mellem de militære og de omkringliggende civile landskaber; samt udpege æstetiske kvaliteter på steder, der normalt ikke er tilgængelige for den civile borger. På den måde etablerer Underværker en ny måde at betragte og skildre det danske landskab.”

På udstillingerne vises landskabsmodeller af linjens forløb og stationer, luftfotografier og stereoskopbilleder samt fotografier af tankene.

Udstillingerne Underværker kan ses på Kystmuseet, Bangsbo i Frederikshavn frem til den 1. september 2015 og i Kantinen på Arkitektskolen Aarhus frem til den 14. august 2015.

Læs mere på Kystmuseet Bangsbos hjemmeside her

 

Olietank_gulv_6

 

Olietank_gulv_2

 

Arkivfotografi

Arkivfotografi