Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond overrækker tirsdag den 15. marts Hædersprisen til en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig ved en særlig værdifuld indsats inden for sit felt.

Arkitekthædersprisen går i år til Kristine Jensen for sit overbevisende og insisterende faglige virke i udøvelse af landskabskunsten. Med sit åbne, skarpe og reflekterende blik på omverdenen og sine fine evner til at omsætte stoffet i vedkommende projekter, er hun en markant udøver af faget.

Advokathædersprisen tildeles i år Tyge Trier for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsforhold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark gennem såvel sit forfatterskab, undervisning og ved førelse af skelsættende retssager.

Dreyers Fonds Hæderspris på samlet 800.000 kr. overrækkes til ildsjæle, der på hver deres måde har ydet og yder store indsatser inden for deres respektive brancher.

Prisuddelingen foregår i Valencia, Vesterbrogade 32 i København, tirsdag den 15. marts.

Aftenens moderator er Lillian Gjerulf Kretz fra DR.

Læs mere her

Kristine_Jensen_Profil

Landskabsarkitekt Kristine Jensen

Tyge

Advokat Tyge Trier