Alternativ behandling af sager om personskadeerstatning

13. oktober 2017

Temadag sætter fokus på udviklingen af en alternativ behandling af sager om personskadeerstatning. Projektet er støttet af Dreyers Fond.

Baggrunden for temadagen er, at behandlingen af sager om personskadeerstatning efter erstatningsansvarsloven har udviklet sig til en langvarig og dyr proces.

”Siden oprettelsen af erstatningsansvarsloven i 1984 har sager vedrørende personskadeerstatning udviklet sig betydeligt, og det har medført en omfattende sagsbehandling ved uenighed. Der er derfor nu behov for et eftersyn af sagernes behandling i praksis. På temadagen vil vi blandt andet se nærmere på og drøfte, hvordan en moderne alternativ sagsbehandling kan medvirke til at sikre skadelidtes retssikkerhed gennem optimal behandling, spare unødvendige udgifter for forsikringsselskaberne og lave en samlet juridisk/medicinsk vurdering for alle juridiske spørgsmål om erstatning”, siger Synne Søndergaard, advokat, ph.d., der har taget initiativ til projektet, som er støttet af Dreyers Fond.

Bedre og hurtigere behandling

Programmet sætter fokus på løsninger for bedre og hurtigere behandling af sager om personskader, der behandles efter erstatningsansvarsloven, der samtidig sikrer en faglig uafhængig vurdering af sagerne.

På temadagen drøftes blandt andet, hvorvidt der er behov for en ændring, og hvordan man kan forbedre og sikre en saglig behandling.

På temadagen deltager blandt andet forsikringsselskaber, erstatningsadvokater og brancheorganisationer.

Temadagen ”Det nye §10. Procesinnovativ temadag” finder sted i IDA Kongrescenter den 27. oktober.

Synne Søndergaard er advokat med speciale i personskadeerstatning, og har i 2011-2014 skrevet en ph.d. ved Aarhus Universitet om Domstolenes anvendelse af Retslægerådet i sager om personskade.

Se programmet for dagen i invitationen her