Arbejdsglæde til advokater

26. november 2019

Med en mission om at øge trivsel og arbejdsglæden blandt jurastuderende og advokater skaber My Law Story events og videoer, hvor anerkendte brancheprofiler deler deres erfaringer. Dreyers Fond støtter produktionen af videoer, der er gratis tilgængeligt for alle, og indtil videre er nået ud til 80.000 mennesker via sociale medier.

En trivselsundersøgelse på Københavns Universitet fra tidligere i år afslører, at 28 procent af de jurastuderende føler sig ensomme, mens tidligere undersøgelser viser, at op mod halvdelen af de jurastuderende oplever stresssymptomer i hverdagen. For grundlæggeren af My Law Story understreger det behovet for den indsats, der startede op, mens hun var forsker og underviser på KU fra 2012 og indtil tidligere i år.

”Idéen til My Law Story opstod, fordi så mange studerende tog fat i mig, fortalte om deres udfordringer og ville høre, hvordan jeg selv havde klaret mig igennem. Her gik både omfanget af problemet og behovet for rollemodeller op for mig,” fortæller postdoc Sabba Mirza.


Studerende får synlighed

I dag er 36-årige Sabba Mirza pocdoc på RUC i en tværeuropæisk studie blandt otte lande om kulturel og religiøs diversitet i retssystemet på Max Planck Instituttet i Tyskland. Desuden er hun igen udpeget som lægdommer i Københavns Byret. Og så er hun grundlægger af My Law Story, der er overgået fra forening til virksomhed. Fordi al formidling er gratis tilgængeligt, er My Law Story finansieret af ekstern støtte og ud over Sabba Mirza drevet af frivillige:

”My Law Story tilbyder de frivillige en unik mulighed for at blive set af potentielle fremtidige arbejdsgivere. De får selv lov til at vælge, hvem de vil interviewe i forhold til deres egne faglige interesser og dermed en mulighed for at møde deres juridiske forbilleder,” fortæller Sabba Mirza og forklarer videre:

”Gennem My Law Story features viser vi også arbejdsgivere den diversitet, der findes på jurastudiet blandt de studerende. For os er alsidigheden vigtig, og i en af vores næste videoer bliver en advokat interviewet af en jurastuderende med sin nyfødte baby på armen.”

Det er markante profiler, My Law Story har fået til fortælle deres ’law story’. Ombudsmanden og nuværende Højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen, Jacob Scharf, Stine Bosse og Trine Baumbach er nogen af dem, der har delt deres tanker om livet som jurastuderende og jurist. Senest har fuldmægtig i Justitsministeriet Tarek Ziad Hussein delt sin historie til både et event og i en video.


Det uperfekte inspirerer

”Det gør indtryk, når vi hører prominente profiler fortælle deres personlige historier. De har alle måtte træffe svære valg, og vejen, hvortil de er i dag, har aldrig bare været let. De viser sårbarhed og afslører, at ingen har perfekte liv, selv om det ser sådan ud. Det er et inspirerende alternativ til den perfekthedskultur, der hersker i dag,” siger Sabba Mirza.

Da Sabba Mirza selv var studerende, havde hun allerede første barn, fik ét til undervejs og har i dag fem. Studiet var et fristed, og kærligheden til juraen er dét, der driver hende i dag, og det der gav idéen til My Law Story. Men der er ikke lighedstegn mellem Love og Law for alle:

”Jeg fik først chokket, da jeg blev underviser, og flere studerende kom til mig for sparring og støtte. Mange havde stress og var bange for ikke at lykkes. Det påvirkede mig at se så mange have præstationsangst og mistrives,” husker Sabba Mirza.

På kun ét år er der allerede sket meget, og ud over den store følgeskare på sociale medier, har også advokatfirmaerne fået øjnene op for My Law Story, og flere ønsker at samarbejde. Det er forgangskvinden Sabba Mirza af flere årsager glad for:

”Dette efterår er vi blevet inviteret til at holde flere arrangementer ude på advokatkontorene, og vi bliver kontaktet af flere og flere advokatfirmaer, som synes, at det er fedt, at vi er gået all in på trivsel blandt jurister. De vil gerne støtte os og på den måde bidrage til den positive bevægelse, vi har sat i gang. Det er vigtigt, at vi løfter opgaven i fællesskab”.


My Law Story – in short

My Law Story er et videndelings- og samtalerum inden for det juridiske felt, der har som mission at nytænke uddannelse, karriere og rekruttering gennem innovative og digitale løsninger og på den måde øge livskvaliteten for det enkelte menneske. Visionen er at blive Danmarks førende digitale videndelings- og samtalerum på det juridiske felt. My Law Story blev stiftet af Sabba Mirza i 2018 som en forening drevet af studerende. I dag er My Law Story en selvstændig virksomhed.

Læs mere på MyLawStory.org

Aktuelle projekter

Den personlige samtale

My Law Story inviterer jurister med forskellige erhvervsbaggrunde til åbne og ærlige samtaler om deres studietid, karriere og hvordan de navigerer og balancerer i hverdagen.

Samtalerne fokuserer på de processer i studie- og arbejdsliv, der er med til at forme os som mennesker. De bliver afholdt i form af netværksarrangementer og som en personlig samtale på juristens arbejdsplads. Optagelsen bliver uploaded på sociale medier og på hjemmesiden.

Efteråret 2019 har deltagerne bl.a. været forsvarsadvokat Karoline Døssing, advokat Knud Foldschack og advokat Lulla Forchhammer, advokat Moustafa Mahmoud, advokat Georg Lett, advokat Jonatan Hjortdal og forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger.

Digital legal learning

Digital Legal Learning er en digital læringsserie, der består af faglige videoer om juridiske problemstillinger. My Law Story sætter fokus på vigtige tendenser inden for de juridiske retsområder, ved at en dygtig formidler forklarer essensen i en juridisk problemstilling på 8-10 minutter. Formålet med det digitale læringskoncept er at gøre juridiske problemstillinger forståelige og overskuelige for både jurastuderende og andre interesserede.

Efteråret 2019 har My Law Story produceret en undervisningsserie i strafferet med forsvarsadvokat Kåre Pihlmann og i straffeprocesret med forsvarsadvokat Peter Trudsø. Undervisningsserien i strafferet er blevet set af 13.000 mennesker på de sociale medier, mens undervisningsserien i straffeproces er ny endnu.

Stud. Jur. Life

Stud. Jur. Life er en dokumentarserie, hvor My Law Story følger forskellige jurastuderende i deres hverdag på studiet og arbejdspladsen og stiller dem en masse spørgsmål om livet som jurastuderende på fakultetet og i de studenterjobs, de bestrider. Dokumentarserien har til formål at vise diversitet på studiet og på arbejdspladser.

Teamet

Idékvinden bag My Law Story er ph.d. i Retsvidenskab Sabba Mirza og et team af frivillige: Negin Nader, jurastuderende, Esra Güler, jurastuderende, Sam Shirali, jurastuderende og Naheen Qazi, jurist.