Mål: Hjemløshed mindsket

22. november 2019

Med et ambitiøst ønske om at halvere antallet af hjemløse går Hjem til Alle alliancen, Dreyers Fond og Bikubenfonden nu sammen om en målrettet indsats. Første step er en analyse fra tænketanken Kraka med konkrete anvisninger til at afhjælpe hjemløsehed. Næste step er en konference, der samler og aktiverer beslutningstagerne på området.


”Hos Dreyers Fond ønsker vi at påvirke samfundet positivt og i denne sammenhæng at bidrage til, at hjemløsheden i Danmark bliver kraftigt reduceret – og helst halveret. Vi har allieret os med erfarne aktører for at kunne sikre resultater. Ud over selve fundingen har vi også et stærkt bagland af arkitekter og advokater at spille på banen,” siger Bo Rygaard, direktør i Dreyers Fond.

Dreyers Fonds filantropiske arbejde er rettet mod arkitekter og advokater, og det er første gang, at fonden aktivt har valgt at støtte et alment område. Støtten går blandt andet til udarbejdelse af analyser, af hvad Norge og Finland har gjort for at reducere antallet af hjemløse med henholdsvis 35 og 13 procent over 10 år. Alle findings bliver oversat til dansk kontekst med beregninger af, hvad det vil koste at halvere hjemløsheden samt konkrete handlingsforslag til beslutningstagere.

Med et mål om politiske tiltag

”I ti år har skiftende danske regeringer haft som målsætning at nedbringe antallet af hjemløse. Det er derfor bekymrende, at antallet af hjemløse siden 2009 kun er steget, og i dag er 33 procent højere end for 10 år siden. I samme periode har både Finland og Norge formået at nedbringe antallet af hjemløse betragteligt ved systematisk at arbejde med ’Housing First’. Vi ønsker med anbefalingerne fra Krakas analyser at præsentere konkrete forslag, til hvordan vi én gang for alle får vendt udviklingen i Danmark,” siger Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle alliancen.

Hjem til Alle alliancen består af 19 partnere, herunder en lang række fonde og humanitære organisationer. Alliancen blev etableret i januar 2016 med funding fra Bikubenfonden, der også spiller en stor rolle i det aktuelle projekt. Direktør i Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen forklarer:

”Det er positivt, at flere fonde i dag løfter et stort ansvar i forhold til at bekæmpe hjemløshed – både individuelt og i samarbejde. Skal kurven knækkes yderligere, er der brug for mere viden og gode erfaringer for at finde de helt rigtige politiske løsninger. Det er baggrunden for, at vi støtter op om analysen samt en konference, der kan skabe den nødvendige politiske opmærksomhed om problemer og løsninger”.


Et vigtigt projekt

“Ifølge fundatsen kan Dreyers Fond også støtte ‘i almennyttigt øjemed’, og det benytter vi os af i dette projekt, fordi vi mener, det er vigtigt at bekæmpe hjemløshed, og at de to faggrupper, fonden repræsenterer, kan bidrage til løsning af problematikken,” fortæller direktør Bo Rygaard og uddyber:

“Sideløbende med Krakas analysearbejde har vi nedsat en arbejdsgruppe med blandt andet repræsentanter for advokater og arkitekter, så vi kan supplere lancering af analyse og anbefalinger med deres input til løsning af hjemløseproblematikken”.

Samarbejdsparterne er enige om, at det er nødvendigt ikke kun at engagere det socialpolitiske område, men også at få det boligpolitiske felt aktiveret. Med baglandet af både advokater og arkitekter er Dreyers Fond med til at sætte rammen herfor og lægger med Valencia også lokaler til lanceringskonferencen, som parterne afholder den 12. maj 2020.

Fotos fra Unsplash

FÆLLES PROJEKT

En alliance, to fonde og en tænketank står sammen om et ambitiøst projekt

Hvordan halverer vi antallet af hjemløse i Danmark? Det er titlen på den række analyser og anbefalinger, Kraka udarbejder for Hjem til Alle alliancen støttet af Dreyers Fond og af Bikubenfonden med en lanceringskonference, der skal skabe debat og politisk handling.

Konferencen bliver afholdt den 12. maj 2020.

PROJEKTS PARTER

Hjem til Alle alliancen

Hjem til Alle alliancen blev etableret i januar 2016 og består af 19 partnere, der kvalificerer alliancens retning og baner vejen for udvikling af konkrete løsninger, der kan skaffe boliger til unge hjemløse i Danmark. Sekretariatet bag faciliterer nye samarbejder. Læs mere om Hjem til Alle alliancen.

Dreyers Fond

Dreyers Fond er etableret i 1976 af advokat Margot Dreyer og arkitekt Thorvald Dreyer. Den erhvervsdrivende fond støtter initiativer og projekter, hvis formål det er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Læs mere om Dreyers Fond.

Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der arbejder for at nyskabe muligheder for aktuel scene- og billedkunst samt unge på kanten af samfundet. Fonden støtter økonomisk og med udviklingsinitiativer; dette gerne i samarbejde med flere parter. Læs mere om Bikubenfonden.

Kraka

Kraka er en tænketank finansieret af fonde, virksomheder og private bidrag med en mission om at tilvejebringe og formidle viden, der kan medvirke til at balancere hensyn og politiske beslutninger på tre områder: Individet, erhvervene og den offentlige sektor. Læs mere om Kraka.