Borgerne i byudviklingen

3. december 2013

Udstillingen “Byg det op – borgerne i byudviklingen” er åben frem til den 12. januar 2013 i Dansk Arkitektur Center i København.

Borgere i hele Danmark deltog i foråret i medie- og arkitektureventen “Byg det op”, hvor alle borgere fik mulighed for at deltage i en konkurrence med forslag til, hvordan deres nærmiljø kan indrettes.

Dansk Arkitektur Center åbnede udstillingen “Byg det op – borgerne i byudviklingen” den 5. november, som viser vinderprojekterne fra “Byg det op” konkurrencen og sætter fokus på, hvordan midlertidig brug af byens rum kan skabe nye fællesskaber, mødesteder og pladser til gavn for byens borgere og byens udvikling.

“Byg det op” på Danmarkstur 

Med støtte fra Dreyers Fond afholdt Dansk Arkitektur Center blandt andet i foråret workshops med borgerne i almene boligområder i byerne Nivå, Sønderborg, Odense, Randers og Århus. Målet med disse workshops var blandt andet at nå ud til borgere, der for ofte bliver overset i debatten om midlertidig arkitektur og byudvikling i deres lokalområde.

De enkelte workshops blev arrangeret i samarbejde med de boligsociale medarbejdere, og var delt op i et voksen- og børnespor. Undervejs blev der anvendt spraydåser til brug i 1:1 visualisering af borgernes drømme for deres lokalområde og Lego.

Formålet var at gå i dialog med borgerne om arkitektur, byudvikling og borgernes mulighed for at påvirke den lokale byudvikling.

Dansk Arkitektur Center har med aktiviteterne inspireret borgerne rundt i landet til at italesætte og visualisere deres drømme for deres boligområde. Vi har som formidlingsinstitution søgt at understøtte fællesskaber rundt i landet med udgangspunkt i den midlertidige arkitektur som drivkraft til den positive forandring. Karakteristisk for workshopforløbene var, at borgerne drømte, udvekslede fremtidsbilleder og konkretiserede ideer til projektforslag på skrift og i billeder. I “Byg det op på Danmarkstur” blev det konkrete kulturmøde et redskab til at skabe fællesskaber på tværs af alder, etnicitet, køn og generationer,” siger Ricky Raaholt, projektansvarlig fra Dansk Arkitektur Center.

Læs mere på DACs hjemmeside her

Læs mere om udstillingen, der er åben fra den 5. november til den 12. januar her