Danske fonde etablerer Fondenes Videnscenter

En række af de største og mest uddelende fonde i Danmark er gået sammen om et etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.

Det nye videnscenter, der vil blive etableret i løbet af første halvår 2018, får til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner.
Ønsket er, at centeret kan være med til at fremme grundlaget for en større forståelse af fondenes virke i Danmark og dermed blive en vigtig informationskilde for dem, der ønsker mere information om fondene i Danmark. En lige så vigtig opgave for Videnscenteret bliver at forstærke vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene, som i stadig større grad samarbejder om konkrete initiativer og projekter. Centerets opgave bliver således at informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål, som f.eks. statistik, EU-regler, persondata, skat og almen fondslovgivning.

Bag initiativet til etableringen af Fondenes Videnscenter står 34 erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger, som på en stiftende generalforsamling mandag den 18. december 2017 blev enige om formål og vedtægter for det nye videnscenter. Bestyrelsen af centeret består af repræsentanter fra de deltagende fonde. En af de første opgaver, som den nye bestyrelse skal løse, er at finde lederen af det nye videnscenter.

”Efter nytår vil vi sætte gang i en søgeproces efter en stærk fagligt funderet leder, der skal opbygge et mindre sekretariat til det nye videnscenter”, siger Lars Hansen, der blev valgt som formand for Fondenes Videnscenter og til daglig er direktør i Villum Fonden. ”Vi er utrolig glade for, at der er opbakning til videnscenteret fra så bred en kreds af store og små fonde og håber at endnu flere danske fonde vil melde sig ind, når centeret er fuldt etableret i løbet af det første halvår af 2018.”

Lars Hansen understreger, at Fondenes Videnscenter ikke er en brancheorganisation og ikke bliver talsmand eller høringsberettiget for danske fonde.

Centeret vil være åbent for deltagelse af de fonde, der opfylder de vedtægtsmæssige formål om at være uddelende og udøver deres aktiviteter i overensstemmelse med principperne for god fondsledelse.

Centerets øvrige bestyrelse består af Jesper Nygård (næstformand), Realdania, Christian Hartvig, Poul Due Jensens Fond Marianne Kofoed, Bevica Gruppen, Marianne Philip, Bitten & Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden og formand for Komiteen for God Fondsledelse, Sten Scheibye, Novo Nordisk Fonden, Knud Højgaards Fond og Industriens Fond, Anne-Marie Skov, Tuborgfondet og Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden. Som suppleanter blev valgt Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden og Bo Rygaard, Dreyers Fond.

For yderligere oplysninger:

Lars Hansen, Villum Fonden via kommunikationschef Charlotte Korsager Winther, +45 51 17 67 74/ ckw@veluxfoundations.dk
Jesper Nygård, Realdania via pressechef Pia Møller Munksgaard, +45 29 69 52 49/ pmm@realdania.dk

De stiftende medlemmer af Fondenes Videnscenter består af:

15. Juni Fonden
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers Fond
Augustinus Fonden
Bevica
Bikubenfonden
C.L. Davids Fond og Samling
Carlsbergfondet
Danfoss (Bitten and Mads Clausen
Foundation)
Det Obelske Familiefond
Dreyers Fond
Egmont Fonden
Færch Fonden
Helsefonden
Hempel Fonden
Industriens Fond
Knud Højgaards Fond
Lauritzen Fonden
LEGO Foundation
Leo Foundation
Ludvig & Sara Elsass Fond
Lundbeckfonden
Nordea-fonden
Novo Nordisk Fonden
Ny Carlsbergfondet
Otto Mønsteds Fond
Poul Due Jensen’s Fond
Realdania
Rockwool Fonden
Spar Nord Fonden
Tryg Fonden
Tuborg Foundation – Tuborgfondet &
Carlsbergs Mindelegat
Velux Fonden
Villum Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

 

Bo Rygaard, direktør, Dreyers Fond, er valgt som suppleant i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter.

Foto: Sofia Busk.

 

Foto øverst på siden viser bestyrelsen for Fondenes Videnscenter. 

Bestyrelsesmedlem Marianne Philip er ikke til stede ved fotograferingen.

Foto: Niels Hougaard