Fokus på retssikkerhed og grundlæggende rettigheder

Med støtte fra Dreyers Fond har den juridiske tænketank Justitia igen i år modtaget støtte til det flerårige projekt ”Danmark som Retsstat”, der undersøger tilstanden af den danske retsstat med fokus på beskyttelsen af frihedsrettigheder og retssikkerhed. Og i 2018 starter ”Justitia Akademi”, som blandt andet har til formål at uddanne jurastuderende i grundlæggende frihedsrettigheder, demokrati og retssikkerhed.

”I den daglige politiske iver for at vise handlekraft over for kriminelle, terror, radikalisering med mere, går den almindelige borgeres retssikkerhed ofte i glemmebogen. Hensynet til sikkerhed og den offentlige orden vejer ofte tungere på beslutningstagernes vægtskål end hensynet til borgernes retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder. Justitia gennemfører derfor også som en del af projektet ”Danmark som retsstat” en årlig redegørelse for, hvordan årets lovgivningsmæssige tiltag har styrket eller svækket retssikkerheden i Danmark. Det er Justitias kerneområde at være ”retssikkerhedens vagthund”. Derfor har vi også med støtte fra Dreyers Fond fået muligheden for at starte et nyt Akademi op for jurastuderende, så retssikkerhed og grundlæggende rettigheder bliver en del af alle kommende jurister og advokaters DNA”, siger direktør Jacob Mchangama, Justitia.

Indsatsområder

Projektet ”Danmark som Retsstat” omfatter blandt andet faglige og videnskabelige analyser, rapporter og debatindlæg med hvilke Justitia vil kulegrave området for at anskueliggøre de retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgere og erhvervslivet af den samfundsmæssige og retspolitiske udvikling i retsstaten. Som led i projektet gennemfører Justitia analyser blandt andet inden for følgende områder:

• Ytrings- og informationsfriheden i en terrortid
• Myndighedernes behov for indsigt og overvågning vs. Privatlivets fred
• Den retssikkerhedsmæssige udvikling i Danmark
• Balancen mellem hensynet til frihedsrettigheder og den offentlige orden
• Balance mellem national sikkerhed og frihed
• Udviklingen i strafbare bestemmelser i og uden for straffeloven
• Retssikkerhed: fælles udfordringer for erhvervsliv og civilsamfund

I den kommende tid vil Justitia blandt andet sætte fokus på den private ejendomsret, fake news, demokratisk dannelse og undervisning; offentlige styrelser, magtfordeling og retssikkerhed samt kontrol med og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning.

Til efteråret 2018 starter de første jurastuderende på Justitia Akademi, som etableres i et samarbejde mellem tænketanken Justitia og Danske Advokater med støtte fra Dreyers Fond.

Læs mere om Justitia Akademi her 

Hør Jacob Mchangama fortælle om rapporten “Retssikkerhed i Danmark 2017”

 

Rapporten “Retsikkerhed i Danmark 2017” kan ses her 

En samlet oversigt over de gennemførte analyser kan ses på Justitias hjemmeside her 

Dreyers Fond har siden 2014 støttet det flerårige projekt Danmark som Retsstat – læs mere her