Dreyers Fond styrker nystartede arkitektvirksomheder

19. marts 2016

Dreyers Fond har for tredje gang uddelt legater til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.

Syv nystartede arkitektvirksomheder er udvalgt til at deltage i et forløb, der blandt andet består af syv workshops, hvor de får kendskab til emner som for eksempel økonomi, strategi, forretningsudvikling, ansættelsesret, entrepriseret, udbud. Formålet er at ruste dem til skabe sig det fornødne frirum til fordybelse og nytænkning.

Erfarne undervisere, der tæller professorerne Jan Mouritsen og Flemming Poulfelt fra CBS samt advokaterne Claus Berg fra Bech-Bruun, Jette H. Ronøe og Jens Jordahn fra Aumento Advokatfirma og Janie C. Nielsen fra Reimer Legal, skal lede de 7 workshops og deltage i den efterfølgende sparring af de nystartede arkitektvirksomheders forretningsplaner.

De syv legatmodtagere er udvalgt på baggrund af en ansøgningsrunde, og er denne gang: ETN Arkitekter, Tegnestuen LOKAL, Arcgency, Studio Fountainhead, MATTERS, Leth&Gori og ALL.

De i alt fjorten deltagere samles for første gang og mødes med deres mentorer og undervisere onsdag den 30. marts i Arkitektforeningen, Åbenrå 34.

De syv nystartede arkitektvirksomheder kobles også med erfarne mentorer fra branchen. Denne gang er det Anders Holst Jensen, JJW, Johnny Svendborg, Svendborg Architects, Mette Tony, Praksis Arkitekter, Vibeke Lydolph, CCO, Louis Becker, Henning Larsen Architects, Dorte Mandrup, Dorte Mandrup Arkitekter og Mette Skjold, SLA, som alle har sagt ja til at stille deres viden og erfaring til rådighed i et mentorforløb.

Om Dreyers Fonds legater til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale

Formålet med legaterne fra Dreyers Fond er at kvalificere evnen til at skabe økonomisk frirum til fordybelse og nytænkning. Legatet har form af 7 workshops á 3 timer inden for emnerne jura, økonomi og ledelse. Workshoplederne er alle toneangivende og markante personer inden for deres respektive fagområder. Hver legatmodtager får tilknyttet en mentor, som typisk er indehaver eller direktør for en fremtrædende arkitektvirksomhed.

Dreyers Fond har også tidligere udbudt legater til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale. Læs mere her

Foto er fra sidste års forløb, og er taget af Nana Reimers.