Markant hæder til fremtrædende menneskerettighedsadvokat

16. marts 2016

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for advokater på 400.000 kr. til advokat Tyge Trier. Han får prisen for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsforhold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark gennem såvel sit forfatterskab, undervisning og ved førelse af skelsættende retssager.

Det er et væsentligt bidrag til retsudviklingen inden for folkeretten og menneskerettigheder i Danmark, der har sikret advokat Tyge Trier Dreyers Fonds hæderspris i år. Tyge Trier har ført en række markante retssager og har desuden bidraget væsentligt til undervisning.

”Helt tilbage fra studiet på Københavns Universitet, som han gennemførte på blot 3 ½ år, involverede han sig i undervisning og forfattervirksomhed blandt andet som medforfatter til bogen ”Menneskeret”, der er anvendt i hele Norden og i Tyskland. Herudover har Tyge gennem årene forfattet en lang række juridiske artikler og indlæg i den samfundsmæssige debat,” sagde advokat Claus Barrett Christiansen fra Dreyers Fonds bestyrelse ved prisoverrækkelsen.

Claus Barrett Christiansen fremhævede, at Tyge Triers karriere er gået gennem fremtrædende advokatkontorer og tillige med en ansættelse som vice president i Danske Banks investeringsafdeling og 5 år, hvor han primært arbejdede i USA, før han valgte at etablere sit eget advokatkontor.

”Dagsordenen var, at Tyge ville føre juridisk og samfundsmæssigt vigtige sager og føre sager for dem, som ikke selv kunne gå op imod systemet. Såvel sager som retsområder har spændt vidt fra corporate M&A til menneskerettigheder, folkeret, strafferet og til medieretten. Der går dog en rød tråd gennem alt, hvad Tyge har beskæftiget sig med, nemlig engagement og med Tyges egne ord et ønske om altid at tage klient og sag meget alvorligt – men til gengæld ikke tage sig selv for alvorligt.”

Claus Barrett Christiansen fremhævede, at Tyge Trier har ført en lang række markante retssager:

”Allerede i en alder af 31 år havde Tyge ført to af de mest markante danske sager ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, ”Blødersagen” og ”Grønjakkesagen”. Begge sager var blevet tabt ved den danske Højesteret, men Tyge førte med indædt stædighed sagerne videre til Menneskerettighedsdomstolen med resultater, som ikke blot gav hans klienter oprejsning, men som også ændrede den danske retstilstand. Efterfølgende er fulgt et meget stort antal yderligere retssager, herunder mange markante sager, som har været med til at forme retspraksis. Fælles for sagerne er, at Tyge har sat hælene i, når retfærdigheden udeblev, uanset om det var for de psykiatriske patienter, personer med AIDS, flaskesamleren fra Nigeria eller børneflygtninge, som ønsker familiesammenføring.”

Samfundsmæssigt engagement

Claus Barrett Christiansen nævnte også, at Tyge Trier har skabt sig et omdømme som en modig stemme i den offentlige debat og ikke mindst ved domstolene.

Han lagde desuden vægt på Tyge Triers samfundsmæssige engagement:

”Ud over gerningen som advokat, procedør og underviser bestrider Tyge en række poster, som afspejler hans samfundsmæssige engagement, herunder som repræsentant for internationale Røde Kors og næstformand i UNESCO’s nationalkommission og som medlem af en række delegationer til udviklingslande for FN,” sagde han og fortsatte:

”Tyge har valgt en karrierevej, hvor det at føre de rigtige sager, de samfundsmæssigt vigtige sager og alle pro bono sagerne bliver prioriteret højere end økonomisk indtjening – og han gør det stædigt og kontant, men med integritet og fagjuraen i højsædet.”

”Advokater som Tyge lyser op i advokatstanden og er med til at fastholde advokatstanden som en vigtig samfundsmæssig institution, der tør gå systemet imod på saglig og ordentlig vis,” sluttede Claus Barrett Christiansen.

Om Tyge Trier

Tyge Trier er uddannet cand. Jur. fra Københavns Universitet i 1986 og advokat med møderet for Landsretterne i 1989. Han driver Advokatfirmaet Tyge Trier.

Om Dreyers Fonds hæderspris

Dreyers Fonds hæderspris er på samlet 800.000 kr. og tildeles en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982. På arkitektsiden tildeles prisen landskabsarkitekt Kristine Jensen for sit overbevisende og insisterende faglige virke i udøvelse af landskabskunsten. Med sit åbne, skarpe og reflekterende blik på omverdenen og sine fine evner til at omsætte stoffet i vedkommende projekter, er hun en markant udøver af faget.

Om Dreyers Fond

Dreyers Fond blev etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Dreyers Fond hører til blandt de store danske erhvervsdrivende fonde.

 

Foto: Torben Nielsen