Dreyers Fond styrker unge arkitektvirksomheder

Syv unge arkitektvirksomheder har netop deltaget i et forløb, der vekslede mellem fælles workshops, individuel rådgivning og sparring med en mentor. Det er tredje gang, at Dreyers Fond gennemfører projektet, som er udviklet i samarbejde med Arkitektforeningen.

Gennem forløbene fik de unge arkitektvirksomheder støtte til at udvikle deres virksomheder som forretninger. Målet var, at få skabt rum til fordybelse og nytænkning.

De syv unge arkitektvirksomheder, der blev udvalgt til at modtage Dreyers Fonds legat til nystartede arkitektvirksomheder var: ETN Arkitekter, Tegnestuen LOKAL, Arcgency, Studio Fountainhead, MATTERS, Leth&Gori og ALL.

Igennem syv workshops fik de kendskab til emner som for eksempel økonomi, strategi, forretningsudvikling, ansættelsesret, entrepriseret og udbud. De syv workshops blev ledet af professorerne Jan Mouritsen og Flemming Poulfelt fra CBS samt advokaterne Claus Berg fra Bech-Bruun, Jette H. Ronøe og Jens Jordahn fra Aumento Advokatfirma og Janie C. Nielsen fra Reimer Legal, som også deltog i den efterfølgende sparring af de nystartede arkitektvirksomheders forretningsplaner.

De syv nystartede arkitektvirksomheder blev koblet med erfarne mentorer fra branchen. Denne gang var det arkitekt MAA Anders Holst Jensen, JJW, arkitekt MAA Johnny Svendborg, Svendborg Architects, arkitekt MAA Mette Tony, Praksis Arkitekter, arkitekt MAA Vibeke Lydolph, CCO, arkitekt MAA Louis Becker, Henning Larsen Architects, arkitekt MAA Dorte Mandrup, Dorte Mandrup Arkitekter og arkitekt MAA Mette Skjold, SLA, som alle har stillet deres viden og erfaring til rådighed i et mentorforløb.

Forløbet blev afviklet i løbet af foråret, og er netop afsluttet.

Om legatet

Formålet med legaterne fra Dreyers Fond er at kvalificere evnen til at skabe økonomisk frirum til fordybelse og nytænkning. Legatet har form af 7 workshops á 3 timer inden for emnerne jura, økonomi og ledelse. Workshoplederne er alle toneangivende og markante personer inden for deres respektive fagområder. Hver legatmodtager får tilknyttet en mentor, som typisk er indehaver eller direktør for en fremtrædende arkitektvirksomhed.

I alt 21 unge arkitektvirksomheder har nu modtaget Dreyers Fonds legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.

Dreyers Arkitektur Galleri

Dreyers Fond og Dansk Arkitektur Center er gået sammen om at skabe et nyt udstillingsrum under titlen ’Dreyers Arkitektur Galleri’, der i efteråret 2016, og i de kommende år, viser den næste bølge i dansk arkitektur – fortalt og formidlet af en række talentfulde og toneangivende unge danske arkitektvirksomheder.

Tre nystartede arkitektvirksomheder får til efteråret frie hænder til at skabe hver deres udstilling i Dansk Arkitektur Center. STED By- og landskabsarkitekter, Norrøn, Johansen og Skovsted Arkitekter er de tre udvalgte, og de har alle det til fælles, at de er en del af vækstlaget i dansk arkitektur og samtidig modtagere af Dreyers Fonds legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.

Læs mere om legatet her

Læs mere om Dreyers Arkitektur Galleri her

 

Foto: Nana Reimers