Eksporter dansk arkitektur

Photo by Kevin Schmid on Unsplash18. marts 2019

Med målet at skabe en eksportmodel for danske arkitektvirksomheder, har Dreyers Fond støttet et pilotprojekt om Tyskland. Projektet har understreget, at der er et stort potentiale for danske arkitektvirksomheder, der ønsker at udvide via eksport.

Idéer opstår, når mennesker mødes. Det skete hos repræsentanter fra henholdsvis Danske Arkitektvirksomheder, Generalkonsulatet i Hamborg og konsulentvirksomheden Quercus Group, der rådgiver danske virksomheder om nye markeder. Tilsammen ønskede de tre parter at få mere gang i eksporten af dansk arkitektur.

Det var oplagt at bruge Tyskland som udgangspunkt for en nærmere undersøgelse af eksportmuligheder – både fordi det er nærmarked, og fordi der pågår et gigantisk byggeboom i disse år. Derfor var eksport af dansk arkitektur til Tyskland pilotprojektets omdrejningspunkt.

COBE’s projekt for Adidas er blevet fremhævet som eksempel på et vellykket dansk arkitektprojekt i Tyskland:


 

Sådan indtager du Tyskland

Det afsluttende seminar i pilotprojektet blev afholdt i Industriens Hus for cirka 20 danske arkitektvirksomheder og en række tyske eksperter. Her blev en række findings fastslået. De kan være en god guideline for danske arkitektvirksomheder, der gerne vil ind på det tyske marked.

WERKs projekt med en ny børnehave i Hamborg er endnu et dansk succesprojekt i Tyskland:

 


 

Hav tålmodighed og hold fast

Vejen til Tyskland er almindeligvis langtrukken. Det er nødvendigt at tage sig tid til at bygge tillid op. Det kan tage op til 3-4 år, men hav tålmodighed og hold fast. Når du først er inde, er mulighederne enorme.

Tal tysk eller hav en der gør

Sproget i Tyskland er ikke engelsk men tysk, så det skal du kunne tale. Alternativt må du have en lokal og tysktalende partner. Det er uanset hvad afgørende for at have, hvis du som dansk virksomhed gerne vil ind på boligmarkedet hos vores sydlige nabo.

Værn om de danske værdier

Lige så vigtigt det er at kunne tale tysk, er det at holde fast i at være dansk. Danmark og Norden generelt har et godt renommé. Vi er blandt andet kendt for vores enkelthed, holisme og bløde værdier. Især helhedstænkning er én af de stærke danske kompetencer, der adskiller de danske arkitektvirksomheder fra de tyske.

Hav selvtillid og stå fast

Tyskerne fremstår meget organiserede, og de er benhårde ved forhandlingsbordet. Men virkeligheden afslører ofte, at tyskerne har mere ”uorden i penalhuset”, end vi typisk tror. Det meget hierarki og den formel facon får tyskerne til at fremstå korrekte og næsten ufejlbarlige, men de er lige så skæve som os danskere bag den kvadratiske facade. Så hold fast i selvtilliden og bevar troen.

Gå efter den private sektor

Den private sektor er umiddelbart lettere at komme ind på end den offentlige, som er tungere at arbejde med på grund af mange formaliteter og hårde prækvalifikationskrav. Der er dog flere eksempler på danske arkitektvirksomheder, der har lavet forretning med det offentlige.

Kilde: Nicolai Sederberg Rottbøll, CEO, Quercus Group

 

C.F. Møllers hospitalsprojekt i Tyskland er et eksempel på succesfuldt samarbejde med den offentlige sektor:


Indtag Tyskland

1) Hav tålmodighed og hold fast

2) Tal tysk eller hav en der gør

3) Værn om de danske værdier

4) Hav selvtillid og stå fast

5) Gå efter den private sektor

 

Dansk helhedstænkning

“Især helhedstænkning er én af de stærke danske kompetencer, der adskiller de danske arkitekt-virksomheder fra de tyske”

Projektet

Dreyers Fond har støttet pilotprojektet med de tre partner:

* Danske Arkitektvirksomheder

* Generalkonsulatet i Hamborg

* Quercus Group