Landskabsarkitekt hædres af Dreyers Fond

16. marts 2016

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til landskabsarkitekt Kristine Jensen for sit overbevisende og insisterende faglige virke i udøvelse af landskabskunsten.

Det er en markant udøvelse af landskabskunsten, som har sikret, at Dreyers Fonds hæderspris i år går til landskabsarkitekt Kristine Jensen.

”Med sit åbne, skarpe og reflekterende blik på omverdenen og sine fine evner til at omsætte stoffet i vedkommende projekter, er hun en markant udøver af faget,” sagde arkitekt Mathilde Petri fra Dreyers Fonds bestyrelse ved uddelingen af hædersprisen.

Hun fremhævede, at landskabskunsten er mere aktuel og relevant end nogensinde før:
”Tiden er til landskabskunst, da rummene mellem husene og mellemrummene mellem by og land bliver mere og mere afgørende for, hvordan vi værdisætter et givent sted.”

Årets prismodtager er kendt for en række projekter inden for by- og landskabsarkitekturen, blandt andet renoveringen af Prags Boulevard, Nyt Moesgaard Museum og monumentområdet i Jelling. Fornylig har tegnestuen udgivet bogen ”Monumentområdet i Jelling”, som er udført i samarbejde med billedhugger Ingvar Cronhammar.

I øjeblikket er tegnestuen i gang med at realisere flere projekter, som er vundet ved konkurrencer – blandt andet Fremtidens Fredensborg, nye byrumsforløb i Svendborg og Hersted Industripark. Helt aktuelt har tegnestuen netop vundet arkitektkonkurrencen om at udforme den nye Solnedgangsplads i Gl. Skagen i samarbejde med billedhugger Ingvar Cronhammar og Bjarne Frost Design.

”Det er projekter, der er vundet ved at demonstrere forståelse, styrkelse og udvikling af de stedsspecifikke kvaliteter – nye som historiske,” fremhæver Mathilde Petri.

Om Prags Boulevard sagde Mathilde Petri:

”Det nytænkende projekt til renovering af Prags Boulevard i København gav nyt håb for karakterløse byrum. Det viste os andre, hvordan et trist langstrakt byrum kunne transformeres og sættes i spil. Ved hjælp af 120 høje poppeltræer plantet i en diagonal linje, et langt græstæppe, en snorlige række med 90 stk. fluorescerende lampemaster og 700 grønne stole opstod en ny klang i samspil med involverede beboere og nye besøgende. Med grafisk præcision, mild råhed og humor blev et nyt lag af betydning lagt ind over byrummet, som blev som forvandlet.”

Om monumentområdet i Jelling sagde Mathilde Petri:
”Her arbejdes med at indskrive og synliggøre den ny opdagede pallisade (indhegning) ved hjælp af gennemgående lyse beton markeringer. Flader, linjer og punkter definerer grænsen mellem det omkringliggende landskabsrum og rummene inden for indhegningen. Monumentområdet er overvejende beplantet med lyng og frigøres således visuelt fra det omkringliggende kulturlandskab. Enkle markante greb, der skaber forestillinger om fordums storhed i nutidens verden.”

Om Nyt Moesgaard Museum sagde Mathilde Petri:

” I Nyt Moesgaard Museum, som blev indviet i 2014, spinder tegnestuens landskabsplan hele anlægget sammen i én stor totaloplevelse. Museumsbygningens grønne tag vipper op fra den græsklædte skråning og frister med indkig ind til udstillingerne. I landskabet byder de skrå flader ind til bevægelse, leg og ophold. Bygningskunst og landskabskunst bliver ét og understreger de store karakteristiske træk i landskabet.

Bidrag til udvikling

Årets prismodtager har selv bidraget til udviklingen af landskabskunsten som fag.

”Helt aktuelt blev hun i efteråret udnævnt til adjungeret professor på afdelingen for landskabskunst ved Kunstakademiets Arkitektskole. Det er fuldt forståeligt, at det netop er Kristine Jensen, man vælger at give denne stafet,” sagde Mathilde Petri.

Hun fremhævede, at Kristine Jensen startede sit teoretiske virke på arkitektskolen i Århus med det nytænkende ph.d.- projekt ”Om at tænke med landskab i arkitektur”.

”Studiet blev grundlaget for den teoretiske tænkning og position, som Kristine Jensen på forbilledlig vis har videreudviklet i projekter, artikler, tillidshverv, hædersbevisninger og faglige fora.”

Mathilde Petri fremhævede også, at det er kendetegnende for Kristine Jensens arbejder, ”at gribe ind uden at forgribe sig”. Hun nævnte Kristine Jensens forslag om, at vi i højere grad giver naturen frit spil, så der kan opstå nye kystlandskaber og nye rekreative arealer, når havene stiger.

”Kristine Jensen peger på, at der kan ligge et stort potentiale i tidens forandringer. Det, der kan synes som en trussel, bærer måske kimen til nye herlighedsværdier i trit med vores liv og færden,” sagde Mathilde Petri.

Om Kristine Jensen

Kristine Jensen (f. 1956) er uddannet landskabsarkitekt fra Arkitektskolen i Århus i 1983. Efter blandt andet at have arbejdet for C. F. Møller i en periode vendte hun tilbage til Arkitektskolen i Århus, hvor hun forskede og færdiggjorde sin ph.d. i 1996. Her arbejdede hun som lektor frem til 2002, hvor hun stiftede arkitektfirmaet ”Arkitekt Kristine Jensens tegnestue”.

Om Dreyers Fonds hæderspris

Dreyers Fonds hæderspris er på samlet 800.000 kr. og tildeles en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982. På advokatsiden tildeles prisen advokat Tyge Trier for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsforhold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark gennem såvel sit forfatterskab, undervisning og ved førelse af skelsættende retssager.

Om Dreyers Fond

Dreyers Fond blev etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Dreyers Fond hører til blandt de store danske erhvervsdrivende fonde.

 

Foto: Torben Nielsen