Legal Tech tendenser fra USA

16. oktober 2018

Dreyers Fond støtter Advokatrådets LegalTech-udvalg, der dette efterår er i gang med fact finding. Udvalgets formand afslører et par tendenser fra den amerikanske advokatbranche.

Digitalisering og disruption er begreber, der snart længe har givet de fleste brancher og virksomheder hovedbrud at håndtere. Advokatbranchen har ikke lagt sig i førerfeltet, hvad angår at udnytte de teknologiske muligheder, men udviklingen bliver fulgt tæt.

”Der er både praktiske og etiske dilemmaer indbygget i digitalisering og kunstig intelligens. Af hensyn til retssikkerheden vil vi gerne være på forkant med udviklingen,” siger Martin Lavesen.

Ud over at være advokat og managing partner i DLA Piper (tidligere LETT) er Martin Lavesen forfatter til flere fagbøger. Desuden er han medlem af Advokatrådet og formand for Regel- og Tilsynsudvalget samt LegalTech-udvalget, der i efteråret 2018 indsamler tendenser.

USA i førerfeltet

I september var Legal Tech udvalget i San Francisco. Viden og erfaringer fra rejsernes mange møder med eksperter bliver her efterfølgende samlet og senere afrapporteret, men Martin Lavesen afslører lidt allerede:

”I USA mødte vi stifterne af ”Crowd justice”, der via nettet indsamler funding til retssager, som måske ellers ikke ville blive ført. Flere virksomheder anvender også intelligente online Chatbots, der kan give klienterne svar på juridiske spørgsmål baseret på afgivne oplysninger, fortæller Martin Lavesen og fortsætter:

”Generelt er de – nok særligt netop i Silicon Valley – meget længere fremme i forhold til at udnytte digitalisering til at afløse og lette klassiske advokatopgaver”.

Sådan dømmer din dommer

Indtil videre er det især systematisering af data, der bliver anvendt. Endnu et eksempel er

Lex Machina, der har opsamlet alle retsafgørelser, som er blevet analyseret og systematiseret.

Advokater kan købe sig adgang til databasen og søge på en given dommer og få overblik over dennes afgørelser inden for et specifikt område. Desuden rummer systemet data som alder, og hvem der politisk har udpeget dommeren.

”Den historik giver en god indikation for fremtidige sagers udfald og kan få advokater til at fortsætte sagen eller gå efter forlig – eller måske ligefrem søge en anden retskreds,” siger Martin Lavsen, der endnu hverken taler for eller imod de muligheder:

”EU’s persondataforordning vil formentlig spænde ben for brugen af et system som Lex Machina i Danmark, som det fungerer på nuværende tidspunkt. På det punkt er der en mere lempelig tilgang i USA. Her er holdningen er, at alle tilgængelige oplysninger må indsamles og anvendes”.

Fremtiden er formet som et T

”Vi er nødt til at forholde os til digital udvikling, for vi undgår den ikke. Det giver god mening at bruge ny teknologi og robotter til at analyse store datamængder og komme med kvalificerede forslag. Det vil spare tid ved research af for eksempel formuleringer i kontrakter og vil blive efterspurgt af kunderne,” forklarer Martin Lavesen.

Behovet for jurister til research og rutineopgaver kan blive mindre, når digitale systemer og kunstig intelligens tager over. Advokaten bliver ikke erstattet, men får en ekstra hjælper i robotten. Uanset hvordan en juridisk formulering eller anbefaling er fremkommet, ligger ansvaret fortsat hos advokaten. Derfor er fremtiden som juridisk rådgiver formet som et T.

”T-modellen er en måde at forklare de kompetencer, der vil blive efterspurgt i fremtiden. Toppen af T’et illustrerer henholdsvis branche- og teknologiforståelse, mens den lange stamme er udtryk for den dybe faglighed og formidlingen af denne. Den vil fortsat blive efterspurgt, også når vi begynder at udnytte de teknologiske muligheder til forudsigelser af afgørelser baseret på data,” fastslår Martin Lavesen.

Mere frihed og teknologi

Megatrends berører alle brancher. En af dem er gate economy. Det handler om at gå fra ejerskab til tilgængelighed, så vi slipper for besværet med at skulle eje noget, som vi kun bruger lidt af tiden, for eksempel en bil, som vi kan deles om. Det handler også om ikke at være ansat men arbejde projekt- og netværtsbaseret, når og hvor det passer os. På den måde vil der så være mulighed for at regulere sin arbejdsindsats, alt efter hvor man er i livet.

”Vi ønsker tilgængelighed og frihed. For advokatbranchen vil det formentlig også betyde ændringer både i arbejdsform og bemanding. Vores opgaver og processer ændrer sig – som de også allerede har gjort det sidste årti. Udviklingen vil stille krav om, at vi i endnu højere grad skal være context champions – vi skal kunne forstå og formidle,” siger Martin Lavesen.

At de store revisionsselskaber æder sig ind på klassiske advokatydelser understreger kun behovet for at følge med udviklingen og forandringer. For den kommer. LegalTech-udvalget mødtes under besøget i USA også med Deloitte, som investerer massivt i machine learning og kunstig intelligens. Men Martin Lavesen maner alligevel til besindighed:

”Kunder vil i fremtiden komme til at forvente, at vi kan levere standardydelser hurtigt og billigt ved brug af ny teknologi. Men kunder vil også fortsat efterspørge den personlige rådgivning, hvor advokaten kan samle trådene, som en robot ikke kan. Teknologien kommer ikke – i min tid – til at erstatte advokater, men blot assistere os i løsning af kundernes sager”.

LegalTech-udvalget består af Søren Juul Jørgensen, Tanja Lind Melskens, Martin Lavesen, Jørgen Bek Weiss Hansen og Karen Wung-Sung.

 

Managing Partner Martin Lavesen, DLA Piper, fotograferet til Årsberetning 2017