Retsstatens forkæmpere

4. december 2018

Det første hold af forkæmpere for fremtidens retssamfund er netop udklækket. Dreyers Fond støtter Justitia Akademi, hvor landets dygtigste jurastuderende kan søge om optagelse. Der er plads til 25 på hvert hold, og det er ikke let at vælge mellem de topmotiverede ansøgere. De har hver deres grunde til at søge uddannelsen, som har fokus på demokrati og rettigheder.

”Før jeg begyndte på jurastudiet, var jeg i Mexico City og mødte en kvinde, der hjalp ofre for menneskehandel. Hendes indsats for tidligere sexslaver gjorde stort indtryk og vagte min interesse for menneskerettigheder samt vigtigheden af, at der er nogen til at varetage dem,” fortæller Petra Fokdal og fortsætter:

”Ved at søge ind på Justitia Akademi kunne jeg tilføje en ekstra dimension til min juridiske uddannelse med fokus på det, der interesserer mig og desuden få større indsigt i den praktiske virkelighed inden for retssikkerhed, som borgere, advokater og virksomheder skal agere i”.

Jurastudiet på Københavns Universitet på nærmer sig sin afslutning for Petra Fokdal, der har et karaktergennemsnit på 11 og studiejob på Institut for Menneskerettigheder. Drømmen er at blive procesadvokat med fokus på menneskeret – og gerne med internationalt fokus.


Høj faglighed og stærkt sammenhold

Også andre aspekter af retsstaten motiverer akademiets deltagere. Alexander Nørhave Kristiansen er kandidatstuderende på Aarhus Universitet, har et karaktergennemsnit på 11,1 og job hos Bech-Bruun. Tidligere har han undervist i statsret på Juridisk Institut, hvorfra han selv er færdiguddannet januar 2019.

”Jeg har igennem hele studiet haft en stor interesse for retssikkerhed, rettigheder og den offentligretlige del af juraen. Derudover har jeg altid interesseret mig meget for politik og samfundsforhold”, fortæller Alexander Nørhave Kristiansen og forklarer videre:

”Det er igennem fagudvalget på kandidaten i Aarhus svært at få dyrket denne side af juraen, så Justitia Akademi var et oplagt supplement. Jeg har fået meget ud af det, for kvaliteten af oplægsholderne var høj og emnerne relevante. Uddannelsen gav desuden god mulighed for at diskutere juridiske problemstillinger og den bagvedliggende politik”.

Både Alexander Nørhave Kristiansen og Petra Fokdal fremhæver det sociale aspekt af uddannelsen, fordi de begge værdsætter det netværk på tværs af landet, Justitia Akademi har givet dem i tilgift til det faglige indhold. Det er også hensigten, fortæller akademichef Morten E. G. Jørgensen, men for ham er der flere lag.


Værn mod et retssamfund i skred

”Vores kernefortælling for Justitia Akademi er, at vi skaber forkæmpere for retssamfundet. De studerende har under uddannelsen hos os mødt toppen inden for jurister, politikere og journalister. De har lært, at jura er meget mere, end hvad der står i bøgerne”.

Mens jurastudiet gør de studerende stærke på gældende ret, tager Justitia Akademi udgangspunkt i, hvordan virkeligheden fungerer. Og de to ting kan der ind imellem være lidt forskel på ifølge akademichefen.

”De jurastuderende er generelt ret autoritetstro, og på Justitia Akademi ønsker vi at træne deres evne til kritisk refleksion – også i forhold til deres egen rolle i samfundet,” siger Morten E. G. Jørgensen og runder skarpt af:

”Min personlige observation er, at respekten for vores retssikkerhed og grundlæggende frihedsrettigheder er i skred i disse år. Vi må aldrig forfalde til demokratisk dovenskab, for så forfalder vores samfund. Vi har brug for forkæmpere for retsstaten”.


Justitia Akademi

Tænketanken Justitia og Danske Advokater står bag Justitia Akademi for kandidatstuderende på landets juridiske uddannelser. På Justitia Akademiet bliver der undervist i nogle af retsstatens byggesten af landets førende universitetsforskere, advokater og juridiske praktikere fra den offentlige og private sektor.

Uddannelsens mål:

– Give indblik i praktisk viden og grundlæggende teorier om grundlæggende menneskerettigheder, demokrati og retssikkerhed
– Ruste til at tage aktiv del i den samfundsmæssige debat om disse emner.
– Skabe mulighed for at opbygge et netværk blandt andre af landets jurastuderende og relevante personer med fælles interesse for frihedsrettigheder, demokrati og retssikkerhed.

Justitia Akademi har optagelse til hhv. forårs-og efterårssemester, hvor et kursusforløb forløber over tre weekender. Samlet for begge hold bliver også afholdt et sommerkursus.

Se mere på justitiaakademi.dk og video om sidste semester