Spot på danske fonde

En ny bog ”Fonde i bevægelse – fra diskrete velgørere til synlige samfundsaktører” sætter spot på den danske fondsverden. Bogen gør dels læseren klogere på fondenes rolle i samfundet og debatterer dels selvsamme. Forfatterens mål er at bringe fondens store filantropiske arbejde og indflydelse frem i lyset.

”Der er store tal på spil. De danske fonde deler til sammen cirka 17 milliarder ud om året. Det kan synes lidt i forhold til et statsbudget på over 1.100 milliarder, men det årlige finanspolitiske råderum er som udgangspunkt kun fem milliarder. Set i dén optik spiller fondenes donationer en stor samfundsrolle,” påpeger bogens forfatter, Birgitte Boesen.

 

Den vigtige videndeling

Generelt er der en tendens til, at de danske fonde går fra at leve diskret i baggrunden til at søge synlighed.

”Bo Rygaard (direktør i Dreyers Fond, red.) har været med til at starte bevidstgørelsen i den danske fondsverden, for eksempel i forhold til at professionalisere sekretariater for at kunne virkeliggøre sine visioner,” forklarer Birgitte Boesen og uddyber, hvorfor det er væsentligt:

”Fondenes opgave i dag er at forstærke åbenheden og gå i dialog med deres omgivelser. Det er også at bidrage til langt sigte ved for eksempel at støtte uddannelsesindsatser. Men jo flere initiativer, fondene tager, jo flere data og erfaringer er de også med til at producere”.

Birgitte Boesen mener, at fondene har en udfordring i at få sat al deres viden mere i spil. Det er vigtigt, at de er gode til at opsamle og overføre deres erfaringer fra ét projekt til et andet.

 

Tendens til større engagement

Som et eksempel på hvor filantropien bevæger sig hen i de kommende år, nævner Birgitte Boesen de langsigtede investeringer i at løse sociale- og miljømæssige udfordringer, som går under navnet impact-investeringer.

Internationalt vinder denne investeringsform frem, og filantropiske fonde samarbejder med virksomheder, pensionsfonde, ngo’er og private investorer. Målet er at skabe bæredygtige investeringer i projekter, der kan løfte for eksempel sociale eller klimamæssige udfordringer, og som har svært ved at leve på markedets kapitalvilkår.

 

Indblik til inspiration

Birgitte Boesen har med 12 års erfaring fra Realdania og en interesse for filantropi og fonde siden 2002 opnået stor indsigt, som hun deler i bogen ”Fonde i bevægelse”. Den er med hendes egne ord rettet mod alle med interesse i vores fremtidige samfund som politikere, embedsfolk, ledere og politiske iagttagere.

”Med bogen får beslutningstagere et væsentlig indblik i en del af samfundsstrukturen, der hidtil ikke har været så synlig. Det er også vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne bevidstgør de unge, så de kan orientere sig i forhold til, hvad filantropiske kræfter kan præstere,” mener Birgitte Boesen, og det er ifølge hende ikke så lidt.

I USA har blandt andet Bill Gates med hans og hustruens fond vist vejen til virkelig at gøre en indsats for at udligne global ulighed med sygdomsforebyggende indsatser i udviklingslande. Tendensen til at tænke større, begynder også at gøre sig gældende hos de danske fonde.

 

Fondenes samfundsansvar

”Der er en stigende bevidsthed i fondsbevægelsen i forhold til at støtte positiv samfundsudvikling. Det kræver et mere strategisk sigte i forhold til, hvor ens midler gør størst gavn og satser her i stedet for kun at give enkeltdonationer til dem, der søger og uddele priser til dem, der har udmærket sig. Det skal naturligvis stadig være i fuld respekt for den enkelte fonds formål. Men det giver mening at aktivere de store formuer,” siger Birgitte Boesen.

Dreyers Fonds direktør Bo Rygaard er flere gange citeret i ”Fonde i bevægelse”, hvor han understøtter forfatterens synspunkter. Blandt andet siger han i bogen:

”Man kan ikke være en samfundsaktør og være med til at skubbe nogle grænser, hvis man ikke tør gå i dialog med det politiske felt. Det gør vi eksempelvis gennem vores støtte til tænketanke som Justitia, Kraka og Cepos. Vi lægger energi i at støtte projekter, som peger fremad, er innovative og udviklende”.

Bo Rygaard påpeger i Birgitte Boesens bog også vigtigheden af at støtte projekter, der gør en samfundsmæssig forskel, samt at det kræver indsigt at kunne vurdere ansøgninger. Det understreger pointen om fondenes ansvar for engagement, der er bogens primære ærinde.

 

Bogens forfatter Birgitte Boesen:

Foto: Laura Stamer

 

Dreyers Fond har støttet tilblivelsen af den nye bog.

Bogomslag: Aske Simonsen