Udbytterigt ophold i Rom

Arkitekt Mathias Vermehren Holm har med støtte fra Dreyers Fond været på studieophold i Rom.

Udgangspunktet for opholdet var hans projekt ”Biblioteket Rom”, hvor han blandt andet undersøger, hvad vi og vore byer kan lære af Rom i dag, og om byens arkitektoniske formationer fortsat er relevante som andet end fortidsminder og i så fald hvordan.

På studieopholdet har Mathias Vermehren Holm blandt andet indsamlet materiale i form af motiver, historier og fragmenter. Det er planen, at projektet skal munde ud i en bog og en udstilling.

Om sit projekt har han blandt andet skrevet:

”Projektet genlæser, med biblioteket som optik, byens arkitekturhistorie som en vedvarende kreativ praksis. En praksis der rummer et radikalt potentiale for en anderledes arkitekturtænkning og tilbyder et alternativ til den museale og bevaringsorienterede stræben efter at fiksere arkitekturen i historiske tableauer. Projektet genfortæller byen, som om den var et bibliotek, hvor værker lever side om side på tværs af århundrederne og hvor samlingens bestanddele reciprokt virker på hinanden i kraft af selve byens form: Et bibliotek for en fremadrettet arkitekturtænkning, der både husker det forgangne og lytter til det forhåndenværende”.

Projektet ligger i forlængelse af Mathias Vermehren Holms afgangsprojekt fra Kunstakademiet, Biblioteket Rom, der blev præmieret med Vola-legatet og fik præmie ved Saint-Gobain Habitat Award.

Studieopholdet gav også mulighed for lærerige besøg i blandt andet Pompeii, Herculanum, Taormina, Syracusa og Agrigento.

Læs Mathias Vermehren Holms rapport om hans udbytte af studieopholdet her