Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Tomme bygninger, civilsamfund og integration. Det er titlen på en konference, som bliver holdt den 12. september på Arkitektskolen i København. Konferencen er støttet af Dreyers Fond.

Bag projektet står Emergency Architecture & Human Rights, der som baggrund for projektet blandt andet tog udgangspunkt i, at Danmark i 2016 modtog flere flygtninge end nogensinde tidligere, og at alt tydede på at der ville komme endnu flere. Det lagde et stort pres på kommunerne, der bærer det primære ansvar for boligplacering og integration. Siden er antallet af asylansøgere faldet. Det rejste en diskussion om, hvor godt – eller dårligt – bygningsmassen, byerne og lokalsamfundene er gearet til at omstille sig til, at der pludselig kommer en stor ny gruppe borgere. Blandt andet om, hvorvidt nogle af de tomme bygninger, der står rundt om i landet kan tages i brug til at huse nye borgere midlertidigt eller permanent.

Den diskussion tages op på seminaret, der også sætter fokus på nogle af de øvrige spørgsmål, der rejste sig:

– Hvordan tænker vi mere langsigtet og udover såkaldte ”flygtningeboliger” i omdannelsesprocesser?
– Hvilken bygningsmasse egner sig og kan den overhovedet tages i brug?
– Hvordan kan man skabe et godt samarbejde mellem frivillige og kommunale aktører og skabe en bedre overgang fra asylcenter til kommune?

Håndbog

Seminaret tager udgangspunkt i Emergency Architecture & Human Rights’ arbejde med håndbogen ”Nye Byggesten i Byfornyelsen – Helhedsorienteret husning og integration af flygtninge i funktionstømte bygninger”, som bliver offentliggjort på konferencen, og som også er støttet af Dreyers Fond.

Udgangspunktet for projektet er spørgsmålet om, hvordan tomme bygninger, boligplacering og integration kan tænkes sammen, så synergi-effekter kan opnås.

Emergency Architecture & Human Rights (EAHR) er en international NGO og tegnestue med base i København og i Santiago de Chile, der arbejder med løsninger, der kobler arkitektur og socialvidenskab. EAHR arbejder og bygger for socialt udsatte grupper, herunder i humanitære nødsituationer, kulturelle konflikter, ulighed og problemer med menneskerettigheder ifølge verdenserklæringen om menneskerettigheder (U.N. Paris 1948.)

Se programmet for seminaret her

Efter konferencen kan håndbogen downloades fra Emergency Architecture & Human Rights hjemmeside her 

Se video om projektet her