Advokatfagligt engagement

26. februar 2019

Advokat Kirsten Reimers-Lund modtager den 20. marts 2019 Dreyers Fonds hæderspris for sit utrættelige og faglige engagement inden for advokatbranchen og udvikling af familieretten. Hun har gjort en stor forskel for såvel advokatfaget som sine klienter.

 

Kirsten Reimers-Lund bliver nu hædret for faglig forbilledlighed gennem årtier. Hun har længe sagt, hun ville stoppe med at arbejde, når hun fyldte 70 år. Den runde dag oprinder til oktober, men nu trækker den erfarne familieretsadvokat i land. Der er stadig meget at være nysgerrig på.

”Jeg synes ikke, jeg ser tilbage på et langt liv. Jeg føler, der er lige så meget liv tilbage at være nysgerrig på, selv om jeg godt ved, der ikke er. Jeg er dog begyndt at arbejde mindre, for der er meget andet, jeg også vil have tid til,” siger Kirsten Reimers-Lund.

 

Lige ret for forældre

Med fem børn og lige så mange børnebørn samt venner og bekendte i hundredevis er der også nok at bruge tiden på. Arbejde har alligevel altid fyldt meget – både den kommercielle forretningsdel som familieretsadvokat og det frivillige engagement i advokatfagets udvikling.

Kirsten Reimers-Lund har både bestridt et utal af tillidshverv, blandt andet i Advokatrådet, og været udpeget til en lang række lovforberedende udvalg. Samtidig har hun skrevet fagbøger, været en tydelig stemme på sit fagfelt i medierne, passet sit arbejde og haft en børneflok. Som fraskilt har Kirsten Reimers-Lund holdninger til skilsmisser, men som advokat handler det om klientens ret.

”Mit job er at tilgodese min klients interesser, og min sympati ligger hverken primært hos mødre eller fædre i skilsmissesager. Jeg hører ofte mødre sige, at det er bedst for børnene at være hos dem og kan blive overrasket over, hvordan systemet ofte behandler fædre. Ligestilling er der ikke”.

 

Alle har forpligtelser

Ligestilling er et emne, Kirsten Reimers-Lund har holdninger til på andre områder end skilsmisser, hvor meget har ændret sig i de over 40 år, hun har arbejdet med dem. Ved årsskiftet 2006/07 ændrede lovgivningen på pensionsområdet sig, og der sendte hun flere klienter hjem på juleferie med en ægtepagt i den ene hånd og en stævning i den anden.

”Hvis deres mand ikke ville skrive under på, at pensionen skulle deles, kunne de stævne ham inden nytår og stadig have ret til deres del. En pension er efter min mening ikke personlig, hvis man har delt et liv og har stolet på, at det, der blev sparet op, også blev delt i fællesskab”.

Kirsten Reimers-Lund mener, at de fordele der følger med et ægteskab også forpligter, hvis det slutter. Selv har den erfarne advokat et ret naturligt forhold til forpligtelser. Hun ser derfor ikke sit store engagement i faglige fora og lovforberedende udvalg som særlig heroisk, selv om hun nu bliver hædret især for dette. Til gengæld er hun stolt over at havde fået indført morgensang inden møder i Advokatrådet, for det fælles, uformelle indslag styrkede samarbejdsviljen.

 

Dreyers Fonds Hæderspris

Hvert år uddeler Dreyers Fond Hæderspris til to ildsjæle inden for de to brancher, fonden har til formål at støtte og udvikle. Prisvinderne får hver 400.000 kroner i anerkendelse. I 2019 modtager henholdsvis arkitekt Jesper Gottlieb og advokat Kirsten Reimers-Lund Dreyers Fonds Hæderspris.

Kirsten Reimers-Lund
 • Født 1949
 • Juridisk kandidat fra KU 1977
 • Speciale i familie- og arveret
 • Møderet for Højesteret siden 1989
 • Ridder af Dannebrog
 • Flere udgivelser om familie- og arveret
 • Mange tillidshverv herunder Advokatrådet m.fl.
 • Udpeget til flere lovforberedende udvalg
 • Redaktør på Alt for Damernes juridiske brevkasse
 • Radioadvokat i årrække
 • Fraskilt med 5 voksne børn og 5 børnebørn
Udgivelser
 • ”Beregnet husleje i ægtefælleskifter” (2017)
 • ”Danmarks Familieadvokat” (2016)
 • ”Den nye arvelov, hvad betyder den for dig” (2008)
 • ”Jeg skal skilles” (2008)
 • ”Giftes – skal/skal ikke” (2005)
 • ”Børn – et fælles ansvar” (2004)
 • ”De bedste råd fra radioadvokaterne” (2003)
 • ”Er tiden løbet fra tvangsarv?” (1999)
 • ”Separation og skilsmisse” (1998)
 • + diverse artikler i fagblade
Tillidshverv
 • 2010 – 2015 Medlem af Retsvirkningslovsudvalget
 • 2010 – 2015 Bestyrelsesmedlem, Øresundsadvokaterne
 • 2004 – 2010 Medlem af Danske Familieadvokaters bestyrelse
 • 2007 – 2009 Medlem af Ægtefælleskifteudvalget
 • 2001 – 2006 Medlem af Arvelovsudvalget
 • 1995 – 2001 Medlem af Advokatrådet
 • 1995 – 2001 Formand for Advokatrådets Familieretsudvalg