Dannelse i Danmark

28. februar 2019

Udvekslingsopholdet MADE mellem Australien og Danmark er mere end uddannelse – det er dannelse af mennesker. Det bliver tydeligt, hver gang et hold afslutter deres seks uger lange ophold og fremlægger deres projekt.


Det australske hold af udvekslingsstudenter (fra venstre):

Josephine Nicholas - Bachelor of Engineering Honours (Civil) & Bachelor of Design in Architecture at University of Sydney.
Jack Jeffries - Bachelor of Design in Architecture at University of Technology Sydney.
Billie-Grace Dunk - Master of Architectural Science (Audio and Acoustics) at University of Sydney.
Tom Dufficy - Master of Architecture at University of Newcastle.
Nicholas Bucci - Master of Architecture at University of Sydney.

Da det 6. MADE hold fra Australien fremlagde deres projekt på Arkitektskolen i København i februar 2019, var det med stort fagligt engagement og overskud – og ikke mindst et stærkt fællesskab.

Tid til sammentømring

De seks studerende kender ikke hinanden inden opholdet, der starter med en uge på Can Lis, i Jørn Utzons sommerresidens på en af Mallorcas klippeskråninger. Her bliver de fem meget forskellige mennesker fast sammentømret, inden de skal i gang med det egentlige udvekslingsophold, der består af masterclasses og et konkret projekt. Teamet fortæller:

”Det var det rigtige at starte på Can Lis. Ved at være tale om alt muligt, lærte vi hinanden at kende som mennesker. Vi var åbne om vores styrker og svagheder samt vores individuelle ønsker til, hvad vi ønskede at lære. Da vi ankom til Danmark, var vi blevet et stærkt team, der forstod hinanden og allerede havde en indforståethed. Det gjorde, at vi meget bedre kunne samarbejde”.


Måske fremtidens mestre

Hele tanken bag projektet MADE by The Opera House, som blandt andet Dreyers Fond støtter igennem 10 år, er netop at tætte bånd skaber bedre resultater. Dan Mackenzie fra Steensen Varming, der også støtter MADE, forklarer lidt om baggrunden, da han bød det næste MADE-hold fra Danmark velkommen.


MADE blev startet op i anledning af Operahusets 40-års jubilæum i 2013 på grund af fascinationen over Utzons designtradition og med et ønske om at bevare den – men også med en forundring over, at der ikke er flere mesterværker i verden.

Med en tro på at ægte samarbejde bygger på respekt og kan nedbryde tværfaglige barrierer og skabe endnu bedre bygninger blev MADE grundlagt. I løbet af projektets 10 år kommer i alt 100 studerende igennem udvekslingsforløbet og håbet er, at de kan være med til at skabe mesterværker i fremtiden.

Berigelse til område

Den danske arkitektvirksomhed ADEPT inviterede de australske studerende indenfor, og de fik til opgave at komme med deres bud på en tilbygning til den kommende arkitektskole i Aarhus NewAARCH af ADEPT.

Det australske team kalder deres projekt NEW BARN, der skal være et mødested for arkitektstuderende, kunstnere, børn og andre interesserede.


Godsbaneområdet i Aarhus.


Model af projektet.


Detaljer fra NEW BARN.


Bæredygtighed som fundament

Bæredygtighed var en vigtig grundpille i projektet, for det australske team minder om, at hvis alle havde et energiforbrug som danskerne, ville vi have brug for tre jordkloder.

Designet af NEW BARN består derfor af bæredygtige byggematerialer og er opbygget med inspiration fra gamle lader, hvor mennesker og dyr boede side om side.

NEW BARN er tænkt til udstillinger, undersøgelser og som mødested men frem for alt en berigelse til Aarhus gamle godsbaneområde, hvor NewAARCH skal ligge.


Fremlæggelse af det seks uger lange projekt hos ADEPT.


De australske studerende fokuserede på bæredygtighed.


Fire af de fem australiere er rejst hjem, og én er blevet.


NEW BARN indefra.


Det næste danske hold, der skal afsted til Australien, fik mulighed for at møde hinanden for første gang.

MADE by the Sydney Opera House

Dreyers Fond støtter uddannelses- og udvekslingsprogrammet MADE by the Sydney Opera House, der strækker sig over 10 år frem mod operahusets 50-års jubilæum i 2023.

Det australsk-danske udvekslingsprogram MADE blev oprettet i 2013 i anledning af Operahusets 40-års jubilæum. Hvert år i 10 år kommer fem danske studerende til Australien og fem australske studerende til Danmark.

Studieprogrammet bliver tilbudt australske og danske studerende inden for arkitektur, ingeniørkunst og design fra deres 2. studieår.

De danske studerende rejser til Jørn Utzons operahus i Sydney for at fordybe sig i det arkitektoniske mesterværk og udfordre sig selv med en nytænkning af den ikoniske bygning og området omkring.

De australske studerende bliver tilknyttet en dansk tegnestue, hvor de løser et konkret projekt. Begge hold er afsted i seks uger og starter med en uge i Jørn Utzons sommerresidens på Mallorca, Can Lis.

Formålet med MADE er at fremme international og tværfaglig interaktion mellem faggrupperne, samt styrke kulturelle relationer mellem Danmark og Australien, alt sammen indrammet af et fokus på Jørn Utzons arkitektur og designprincipper.

Til operahusets 50-års jubilæum i 2023 vil den samlede alumnegruppe bestå af 100 studerende, der har været afsted.

Læs mere om MADE

Danskerne i Australien

Det sidste hold af danske studerende, der var i Australien, fik til opgave at gentænke området ’The Northern Broadwalk’ – den nordligste del af den promenade, der omkranser operahuset.

Læs om projektet