Arkitektkongres til Danmark

29. august 2019

Arkitekter kalder på global bæredygtig handling. Dreyers Fond, Bevica Fonden og Realdania og har med markante bevillinger støttet gennemførelsen af verdens største arkitektkongres, der bliver afholdt hvert tredje år og i 2023 kommer til København.

Verden leder efter løsninger, og Danmark har noget at vise frem, når den første World Congress of Architects holdes i Norden. Det gælder både i form af implementerede løsninger og i ambitionshøjde, især efter at de nordiske lande for nyligt har samlet sig bag målsætningen om at blive verdens første CO2-neutrale region.

”Verdenskongressen i 2023 er en anledning til at sætte arkitekturens bidrag til verdensmålene på dagsordenen og skabe momentum for den helt nødvendige udvikling af ny bæredygtig praksis i det byggede miljø” udtaler Natalie Mossin, der er formand for UIA World Congress of Architects i 2023 i København.


Sammen om en bedre verden

Komitéen UIA23, sekretariatet og bestyrelsen bag kongressen er etableret. Dialogen med aktører inden for det byggede miljø samt øvrige parter med interesse for bæredygtig udvikling, er i fuld gang. Målsætningen er at skabe en stærk alliance bag temaet for verdenskongressen: ’Sustainable Futures – Leave No One Behind’.

”Vi tror, at de bedste løsninger findes gennem internationalt tværfagligt samarbejde, hvor de 17 verdensmål udleves i praksis. Vi har høje ambitioner for verdenskongressen i København og her vil vi i de kommende år samle og dele inspiration fra hele verden” udtaler Annette Blegvad, direktør for Komitéen UIA23.

Stærkt bagland

Dreyers Fond, Bevica Fonden og Realdania støttet gennemførelsen af World Congress of Architects i København i 2023. Derudover er der indgået forpligtende aftaler med Danske Arkitektvirksomheder og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), der skal sikre fokus på uddannelse, forskning og praksis i forbindelse med kongressen.

Bidrag gerne

På hjemmesiden for World Congress of Architects 2023 i København bliver du guidet frem til konkrete realiserede løsninger, der viser sammenhængen mellem arkitektur og verdensmål.

Frem mod afholdelse af verdenskongressen i København den 2. – 7. juli 2023, vil hjemmesiden blive befolket af gode eksempler og inspiration.

Vi opfordrer til handlingsorienterede partnerskaber på tværs af det byggede miljø, til gavn for en mere bæredygtig verden, hvor ingen mennesker bliver ladt i stikken. Nye eksempler på bæredygtig arkitektur er velkomne via den nye hjemmeside.

Find det hele på uia2023cph.org

 

 


Baggrund

København vandt i 2017 retten til at afholde UIA’s World Congress of Architects i 2023 i tæt konkurrence med fire andre byer (Antalya, Kuala Lumpur, Baku og Lausanne). Det er første gang verdenskongressen kommer til Skandinavien.

Det var et gennemarbejdet bud, som de nordiske arkitektforeninger stod bag og som Wonderful Copenhagen (WoCo) og eventarrangøren CAPPartners havde hjulpet med at udvikle. Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, de nordiske ambassader i Seoul og mange andre var stærke støtter.

Kongressen

I verdenskongressen deltager erfaringsmæssigt mellem 10-15.000 arkitekter fra hele verden. Kongressen foregår over fire dage efterfulgt af en generalforsamling for UIA. UIA er officiel NGO til FN.

Kongressen forventes at resultere i en officiel ”deklaration”, Copenhagen Lessons, med anbefalinger til FN´s videre arbejde med de 17 verdensmål.

Den 19. – 23. juli 2020 holdes den førstkommende World Congress of Architects i Rio de Janeiro og tilmeldingen er åbnet.

Komité

I Komitéen UIA23s bestyrelse sidder:

  • Natalie Mossin, formand for bestyrelsen, institutleder på KADK
  • Lars Autrup, direktør i Arkitektforeningen
  • Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder
  • Lene Dammand Lund, rektor for KADK
  • Marianne Kofoed, direktør for Bevica Fonden
  • Mathilde Petri, bestyrelsesmedlem i Dreyers Fond
  • Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania

———-

KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Frontfotokreditering

Photo by 贝莉儿 NG on Unsplash