CCBE samlet i DK

20. september 2019

Med støtte fra Dreyers Fond har Advokatsamfundet netop afholdt en kongres for sammenslutningen af europæiske advokatsamfund, CCBE. Vigtigheden af internationalt samarbejde er taget til i takt med tendensen til populisme samt øget digitalisering. Det sidste kom EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager med et indlæg om.  


”Our European Union is a Union based on law. The rule of law in Europe is the visible sign of our commitment never to fall back into the tyranny and violence of the last century. It’s a promise to Europeans that the law will protect everyone, not just the rich and powerful among us. And it gives our people the security they need, to get on with life in the way that’s right for them,” indledte Margrethe Vestager sin talte på CCBE’s Standing Committee-møde i september 2019.

Selv om talen i sin helhed især fokuserede på vigtigheden af at holde et skarpt øje med markedes store spillere for at håndhæve forbrugersikkerhed og fair konkurrence i en digital tidsalder, var indledningen en fin påmindelse om, at borgernes retssikkerhed altid må stå i centrum. Dén dagsorden deler EU og CCBE – også når det kommer til lande uden for EU.


Vært for 30 lande

Til den netop afholdte CCBE-kongres var Advokatsamfundet vært for cirka 115 deltagere. Der blev både arbejdet i faglige komiteer og samlet i fælles fora. Philip Thorsen er medlem af Advokatrådet, Danmarks repræsentant i det europæiske advokatråd og leder af den danske CCBE-delegation. Han har delt de vigtigste hovedpunkter fra kongressen i København.

”Ved at kunne invitere og samle CCBE-delegerede fra 30 lande her, kan vi lettere få sat Danmark på dagsordenen. Aktuelle retspolitiske udfordringer med blandt andet besparelser på tolkeområdet og meget andet skal Danmark løse selv, men på mere overordnede områder, har vi stor glæde af det internationale samarbejde,” fortæller Philip Thorsen.


Værdifuldt talerør i EU

Det er især i forhold til at påvirke beslutninger i EU at CCBE-samarbejdet kommer Danmark til gavn, fordi det danske Advokatsamfund ikke er stor nok til at have egen lobbyorganisation som blandt andre Tyskland, Frankrig og Spanien har det i Bruxelles.

”Sammen med især vores nordiske kolleger har vi mulighed for at påvirke den europæiske advokatregulering konkret og retssikkerheden generelt på områder, der er vigtige for os. I disse år har vi fokus på for eksempel anvendelse af AI (kunstig intelligens) i advokatbranchen og i domstolene. Det kan også være, når vi ønsker at påvirke valg til vigtige poster. Uanset hvad er CCBE et værdifuldt talerør for os i EU”.


Beskyttelse af advokater

Brexit var uundgåeligt på dagsordenen til CCBE-kongressen, og det var den stigende tendens til populisme i og uden for EU også.

”De nyeste rapporter fra lande som Polen, Ungarn, Tyrkiet og Tjekkiet er deprimerende læsning, for retssikkerheden er under stort pres. De politiske kræfter er stærke, så i CCBE gør vi alt, hvad der er os muligt i forhold til at beskytte advokater og dommeres uafhængighed og sikkerhed,” fortæller Philip Thorsen og uddyber:

”Det kan for eksempel være via støtteerklæringer. I praksis fungerer de som en henstilling til den aktuelle regering, der ikke ønsker at blive set i et negativt lys internationalt”.


Danmark drukner – heldigvis

I lande uden for Europa står det ofte endnu værre til med både retssikkerheden for borgerne og den almene sikkerhed for advokatstanden. For at hædre dem, der arbejder med livet som indsats, var CCBE’s Hæderspris også på programmet til kongressen.

”I Iran, Ægypten og andre totalitære regimer findes en barsk virkelighed, der er langt fra vores tygge rammer. Her bliver ofte sat lighedstegn mellem klient og advokat, og en advokat kan også risikere årevis i fængsel uden hverken anklage eller retssag. Det er værd at hædre dem, der kæmper for retssikkerheden,” mener Philip Thorsen og minder om, at de danske udfordringer drukner i netop dét globale perspektiv. Og heldigvis for det…

Fotos fra CCBE-event: Morten Holtum

CCBE til for at hjælpe

”De nyeste rapporter fra lande som Polen, Ungarn, Tyrkiet og Tjekkiet er deprimerende læsning, for retssikkerheden er under stort pres. De politiske kræfter er stærke, så i CCBE gør vi alt, hvad der er os muligt i forhold til beskytte advokater og dommeres uafhængighed og sikkerhed,”

Philip Thorsen, medlem af Advokatrådet

Advokatsamfundets dækning

Advokatsamfundet har dækket DDCE-kongressen og skrevet flere artikler, der er samlet i deres september-nyhedsbrev.

Der er blandt andet en kort opsummering af eventet.

Der er også en artikel med fokus på retssikkerhed.

Desuden en artikel om, at EU og CCBE er på bølgelængde med interview af Philip Thorsen.

Endelig er der en artikel om filmen ‘Lawyers in danger’.

Vestager om regulering

Om digitale virksomheder:

“These regulations don’t mean we’ve lost confidence in the value of competitive markets. But we need to remember that markets are there to serve people, not the other way round. As a society, it’s our absolute right to define the basic standards that we expect our markets to live up to. And by doing that, we’re not undermining digital technology. Quite the opposite: we’re helping society to get the most out of digitisation. As lawyers, you know that strong ethical rules are good for the profession. Because they give people confidence that their lawyers really do have their best interests at heart. And in a similar way, successful digitisation depends on having effective rules in place, to give people confidence that digitised businesses will treat them fairly. That’s what people need, so they can put their trust in digitisation, and unlock the true potential that it has, to make our lives easier and richer and more fun. There’s a mountain out there, with a thrilling view from the top. We’re ready to climb it – but first, we need to take a moment to make sure all our ropes are secure.”

Margrethe Vestager

Læs hele talen

CCBE

CCBE står for The Council of Bars and Law Societies of Europe og er sammenslutningen af europæiske advokatsamfund. CCBE blev grundlagt i 1960 som en international non-profit forening.

Siden oprettelsen har CCBE’s fokus været at fremme de europæiske advokaters synspunkter og forsvare de juridiske principper, der ligger til grund for demokratiet og retsstatsprincippet.

Læs mere om CCBE