Form & farve

24. september 2019

Rigt illustreret bogværk om Nicolai Abildgaards virke som arkitekt, interiørkunstner og farvedesigner er støttet af Dreyers Fond og netop udkommet. ”Abildgaard som arkitekt – former og farver” er skrevet af Hanne Raabyemagle og Line Bregnhøi.

Nicolai Abildgaard (1743-1809) er kendt i dansk kunsthistorie for sine imponerende kæmpemalerier og sin uforlignelige tegnekunst. Et mindre kendt aspekt af Abildgaards livsværk er hans virke som bygningsarkitekt, interiørkunstner og farvedesigner. Dette håber nærværende værks to forfattere at råde bod på ved med beskrivende og analyserende tekster samt ved et stort billedmateriale at præsentere Abildgaards arbejder på området.


Den side af Abildgaards virke, som omfatter arkitektur og interiørkunst, savner en tilbundsgående revurdering og præsentation. Skønt Abildgaards oeuvre på dette område ikke er stort, er hans arkitektoniske formgivning særdeles original, selv set i en større europæisk kontekst, ligesom han fremviser en helt usædvanligt dristig og unik farvepalet i interiørerne.

I en årrække har kunsthistoriker Hanne Raabyemagle forsket i Abildgaards virke som arkitekt, mens konservator Line Bregnhøi fra Nationalmuseet siden 1980’erne har deltaget i adskillige farvearkæologiske undersøgelser af en lang række Abildgaard-interiører samt restaureringer af flere af disse. Inden for de seneste år har begge intensiveret forskningen i Abildgaards arkitektur og farvepalet. Denne rigt illustrerede pragtudgivelse er resultatet af deres arbejder.


Hanne Raabyemagle


Line Bregnhøi

Forfatterne

Line Bregnhøi (f. 1958) er malerikonservator og farvearkæolog på Nationalmuseet. Hun er forfatter til en lang række artikler om bemalede interiører, samt forfatter til bogen Det malede rum (2010, genudgivet i en ny udgave 2017).

Hanne Raabyemagle (f. 1935) er mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hun har kurateret flere arkitekturhistoriske udstillinger og har været bygningshistorisk konsulent ved restaureringen af adskillige af Danmarks fineste fredede bygninger.