Debat i Doha

16. december 2019

Denne weekend var tænketanken Justitia inviteret til Doha Forum, hvor grænserne for ytringer på internettet samt sanktioner heraf blev diskuteret på globalt niveau. Dreyers Fond støtter Justitias projekt ’Frihedens fremtid’, der omhandler dette.


Årsagen til invitationen fra det globale debatforum for verdens beslutningstagere var en analyse fra Justitia, der er omtalt i det internationale medie Foreign policy. Her påpeger tænketanken, at Tysklands lovstramninger for online debat bliver misbrugt af diktaturer.

Indtil videre har 13 lande inklusiv Venezuela og Rusland kopieret den tyske lov, og der er forslag om tilsvarende også i demokratiske lande som Frankrig og Storbritannien. Selv i Danmark er et beslutningsforslag på vej. Det syntes Justitia ikke er en farbar vej frem og opfordrer til et tilbageblik i stedet.

”Historisk set er regeringer verden over gået i moralsk panik, hver gang nye teknologier er opstået og har givet nye grupper af borgere adgang til den offentlige debat. Det har ofte medført stramninger og censur. 30 år senere – og klogere – har man så set sig tilbage og konstateret, at det var alt for drastisk et skridt,” siger Justitias direktør Jacob Mchangama.

Værn om ytringsfriheden

Både Justitia og international forskning har dokumenteret, at begrænsninger af ytringsfriheden generelt øger risikoen for voldelig ekstremisme, selv om målet er at reducere dette. Desuden er en høj grad af ytringsfrihed forbundet med lavere korruption, kvinders rettigheder samt vækst og innovation. Desuden beskyttelse af menneskerettigheder og lavere risiko for terrorangreb. Ytringsfriheden er altså værd at værne om.

Den politiske stemning over det meste af verden taler dog for lovstramninger i forhold til mulighed for at ytre sig online. Årsagen er fake news og hate speech samt sexisme og racisme på nettet. Men Jacob Mchangama mener, at mange regeringer – inklusiv den danske – overreagerer:

”Fordi vi læser noget på nettet, der opfordrer til had eller undergraver demokratiet, går vi ikke nødvendigvis ud og begår terrorhandlinger. Selvfølgelig skal forbrydelser som børneporno og trusler straffes, men i den digitale tidsalder skal vi passe på, at vi ikke er ved at genindføre den censur, der under oplysningstidens blev fjernet og fødte ytringsfriheden”.

Essensen af Doha Forum

Doha Forum 2019 havde ”New Models for Online Content Governance” på programmet. Debatoplægget gik på overvågning og regulering af online platforme – herunder hvorvidt ansvaret og håndteringen ligger i hænderne på regeringerne eller tech giganterne.

For at opnå en optimal og åben debat foregik alt i lukket og fortroligt fora, hvor Danmarks mest ivrige forkæmper for grundlovssikrede frihedsrettigheder som altid fik markeret sine synspunker og manet til besindighed.

“Det er en kritisk tid for ytringsfriheden på globalt plan. Derfor er det afgørende, at verdens demokratier holder fanen højt og ikke falder for fristelsen til at bekæmpe illiberale ideer med illiberale love,” konkluderer Jacob Mchangama efter weekenden i Doha og afrunder:

“Jeg er glad for, at jeg fik lejlighed til at sprede det budskab til et forum, hvor nogle af verdens mest indflydelsesrige beslutningstagere, medier, Tech-virksomheder og meningsdannere var samlet. Og responsen har været rigtig god”.

Hør hele debatten


Frihedens Fremtid

Justitias projekt Frihedens Fremtid fokuserer på klassiske frihedsrettigheder, som ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed samt retten til privatliv, der er særligt under pres.

Justitia ønsker med Frihedens Fremtid, at…

– identificere og komme med løsningsforslag til konkrete udfordringer for basale frihedsrettigheder.

– sikre offentligheden en større viden om væsentligheden af frihedsrettigheder.

– skabe en kultur blandt beslutningstagere, hvor hensynet til retssikkerhed og frihedsrettigheder vægtes højere end i dag.

– skabe større bevidsthed om og samlende opbakning til frihedsrettigheder og retssikkerhed i civilsamfundet.

Dreyers Fond støtter projektet Frihedens Fremtid i foreløbigt tre år.

Indsigt og overblik

Podcasten ”Clear and Present Danger: A History of Free Speech” giver indsigt og overblik i forhold til ytringsfrihedens historie og status.

Den er produceret af Justitias direktør Jacob Mchangama, da han i 2018 opholdt sig på Columbia Universitys Global Freedom of Expression Center.

Podcasten har opnået 100.000+ downloads i mere end 150 lande samt omtale i ledende amerikanske blogs og podcasts.

Doha Forum

Doha Forum blev oprettet i 2000 som en platform for global dialog, der sikrer udveksling af ideer og løsningsforslag mellem meningsdanner og beslutningstagere i en global verden med tværkulturelle udfordringer og interesser. Doha Forum bliver afholdt en gang om året i Dubais hovedstad.

Citat

”Alle – også modstandere af efterretningstjenester, NATO, Danmarks politiske system osv. – bør have frihed til at udtrykke deres mening og til at arbejde på at få tingene ændret. At nægte mindretallet ytringsfrihed vil ikke være i overensstemmelse med demokratiet”.

Poul Hartling, 1969