Den svære retfærdighed

28. marts 2019

Det er ikke nemt at sætte sig til dommer over andres liv, og tvivl deler vandene. Det blev tydeligt til en interaktiv retssag i forbindelse med Justice-programmet under CPH:DOX, der løber frem til den 31. marts.

Igen i år samarbejder tænketanken Justitia med dokumentarfilmfestivallen CPH:DOX om et særligt Justice-program, der er støttet af Dreyers Fond og sætter spot på retssikkerhed, retsstat og menneskerettigheder. Ud over at en lang række dokumentarfilm inden for temaet bliver vist under festivallen, var der også tilrettelagt en interaktiv retssag med publikum som dommere.Uenighed om skyld

Arrangementet blev udsolgt på rekordtid og gav mennesker uden juridisk baggrund mulighed for dømme i en voldtægtssag, der var baseret på en ældre men virkelig sag, de ikke kendte udfaldet af. Sagen var fuld af etiske dilemmaer og satte publikums retfærdighedssans på prøve. Dommen delte salen i to næste lige store dele, der stod på hver deres side i afgørelsen.

Den fiktive retssag udspillede sig i Københavns Byret, og store dele af set-up’et var virkeligt nok. Christian Lundblad er retspræsident i retten på Frederiksberg og var dommer på dagen.

Den anklagedes forsvarer var forsvarsadvokat Kristian Braad, og anklageren var Martin von Bülow, der er konstitueret Advokaturchef. Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eriksson var moderator, mens den anklagede, forurettede og de to vidner blev spillet af statister.Vægtning af voldtægter

Efter den egentlige dom fulgte debat om bevisbyrde og vægtning heraf samt flere afstemninger om blandt andet længden på straffen, hvis anklagede var blevet dømt. Også dette deler vandene, for det er svært at sætte tid på rimeligheden i at sætte andre menneskers liv på pause. Især hvis der er bare en snert af tvivl om ansvar og skyld.

Justitsministeren har nedsat et ekspertpanel om voldtægt, og der er bred politisk opbakning til at gøre noget på området. Indtil videre er der fremsat et beslutningsforslag, blandt andet om samtykkebaseret lovgivning.


Hårde odds for anklagede

I voldtægtsager er det ofte ikke tidligere straffede, der bliver anklaget, og alene en varetægtsfængsling har ofte store omkostninger for tiltalte, selv om han bliver frifundet. Den politiske vilje til at straffe hårdere og hårdere er også en tendens i tiden.

 

Fotos: Keshav Mysore Nagaraj

Voldtægtsofre tier

Tal fra både Det Kriminalpræventive Råd viser med al tydelighed, at der er mange mørketal inden for voldtægtssager.

I 2017 modtog politiet 944 anmeldelser om voldtægt eller voldtægtsforsøg, men formodningen er, at det reelle tal er langt højere, da mange voldtægter aldrig bliver anmeldt.

Det Kriminalpræventive Råd anslår, at op imod 4700 kvinder hvert år bliver udsat for voldtægt eller forsøg på voldtægt.

De store mørketal har blandt andet været med til at sætte fokus på området i Folketinget, da det rejser spørgsmål, om voldtægtsofrene får den retsbeskyttelse, de har krav på.

CPH:DOX

Copenhagen International Documentary Film Festival, er en af de største dokumentarfilmfestivaler i verden. Festivalen finder sted fra 20. til 31. marts 2019.

CPH:DOX blev grundlagt i 2003 af festivalens nuværende direktør, Tine Fischer. Med støtte fra både branchen og den nationale presse voksede festivalen fra et besøgstal på 14.000 i det første år til 2018, hvor CPH:DOX slog alle rekorder med et totalt besøgstal på 110.500. Og CPH:DOX fortsætter med at udvikle sig og vokse.

Programmet favner alt fra værkerne af de største internationale dokumentarister til de unge talenter, fra storslåede biografudgivelser til den snævre videokunst i feltet mellem det cinematiske og museale.

CPH:JUSTICE et program med film, talks og debatter om frihed, retssikkerhed og retsstatens udfordringer. CPH:JUSTICE er støttet af Dreyers Fond

Kilde: CPH:DOX