Erhvervsjura med flere formål

24. april 2019

Der er flere formål med etableringen af Erhvervsjuridisk Retshjælp, som Dreyers Fond støtter i foreløbig tre år. Den ene er konkret og åbenlyst at hjælpe iværksættere og mindre virksomheder med juridiske udfordringer. Den anden handler om at højne erhvervsjuristernes status.


Retten til at føre en sag

Erhvervsjuridisk Retshjælp er et initiativ fra CBS LAW, der i dag fungerer med base hos Retten på Frederiksberg. Stud.cand.merc.jur. Christina Haaning har været med fra start og fortæller:

“Vi oprettede Erhvervsjuridisk Retshjælp med et todelt formål. Dels at støtte iværksættere, og dels at styrke kendskabet til erhvervsjurister som faggruppe. For de frivillige, der engagerer sig i initiativet, giver det både faglig erfaring og styrker det sociale liv på studiet.

Der er efterspørgsel på vores kompetencer inden for erhvervsjura, og de kompetencer styrker vi ved at bruge dem. Det er hensigtsmæssigt både for hver enkelt af os og som samlet faggruppe. Vi er stolte af at være Cand.merc.jur.

Advokatfirmaerne er begyndt at opdage, at vi med vores kombination af jura og økonomi kan være et stærkt kort for dem i forhold til erhvervskunder. Men vi mangler at opnå samme status og muligheder som klassiske jurister – som at kunne procedere i retten.

På grund af retsplejeloven er det ikke muligt for erhvervsjurister på nuværende tidspunkt, men det håber vi, at det bliver med tiden. Kun sådan kan vi hjælpe vores kommende virksomhedsklienter hele vejen, fra deres udfordringer opstår, til deres sag er afsluttet.

 

Førstehjælp til iværksættere

I Erhvervsjuridisk Retshjælp yder vi ikke konkret sagsbehandling, men vi besvarer klassiske erhvervsjuridiske spørgsmål.

Iværksætternes henvendelser spænder bredt inden for erhvervsjuraen.

Vi får ofte de samme henvendelser. Det kan for eksempel være om immateriel ret, når idé, design eller varemærke skal beskyttes.

Der er også mange spørgsmål inden for klassisk selskabsret samt GDPR-lovgivning i forhold til website og webshop.

Andre er kommet i konflikt med samarbejdspartnere eller kunder, og her hjælper vi dem med at skabe overblik og forstå, hvor de står.

Det gør vi ved at forklare dem om en civilretslig proces og rådgive dem om, hvordan de kan håndtere deres sag billigst muligt.

En flok af de frivillige i Erhvervsjuridisk Retshjælp er i gang med at diskutere nye tiltag om iværksætterrelevante artikler skrevet af retshjælperne, som retshjælpen i fremtiden vil publicere på hjemmesiden. Fra venstre: Josefine Meyer, Viktoria Allerslev, Jonathan Hjelholt, Simone Bille og Camilla Grøn.


Alsidige cases

Som et eksempel på vores generelle cases har mange iværksættere været i tvivl om GDPR, hvor de lige som resten af EU’s selskaber har haft stort behov for at forstå reglerne. Den nye persondataforordning har et komplekst regelsæt, der giver anledning til tvivl hos mange, så vi rådgiver en del om, hvad personoplysninger er, og hvordan de skal behandles.

Vi besvarer også mange spørgsmål om, hvad virksomheder skal være opmærksomme på i rollerne som henholdsvis databehandler og dataansvarlig. Selv om de juridiske problemstillinger og spørgsmål ofte minder om hinanden, møder vi mange forskellige typer af iværksættere, hører om alsidige idéer og ser kreative virksomheder opstå.

For eksempel har vi ydet juridisk rådgivning til to iværksættere, der ville stifte en samfundsorienteret virksomhed med et social ansvarligt formål. Stifterne havde brug for rådgivning om, hvilken virksomhedsform de skulle drive deres forretning i, så vi gav dem overblik over de forskellige selskabsformer og besvarede deres spørgsmål.

Gennemtænkt setup

Retten på Frederiksberg har stillet lokaler til rådighed for Erhvervsjuridisk Retshjælp, og vi har åbent hver tirsdag aften.

I starten foregik det mest på mail og telefon, men vi er begyndt at holde flere møder, for mange af dem, der henvender sig, har ofte ikke kendskab til jura. Derfor har de brug for en mere uddybende forklaring, end vi er i stand til at give enkelt på skrift.

Alle er frivillige, og vores struktur er bygget op, så der sker et løbende generationsskifte, efterhånden som vi bliver færdiguddannede.

Driften er støttet af Dreyers Fond i tre år og dækker telefon, website, markedsføringsmaterialer med mere. Desuden får vi hjælp fra flere parter som blandt andet CBS’ kommunikationsafdeling og Retten på Frederiksberg.

Vi hjælper alle iværksættere, men vi lægger særlig stor vægt på at hjælpe virksomheder, der gør en forskel for samfundet og giver tilbage til deres lokalområder”.


Erhvervsjuridisk Retshjælp teamet (nedefra og op): Retshjælper Caroline Thrane-Møller, retshjælper Elisabeth Simonsen, retshjælpsleder Jonathan Hjelholt, retshjælpsleder Christina Haaning, retshjælper Viktoria Allerslev, retshjælper Emma T. Hestehauge, retshjælper Emilie Krogh og retshjælper Nikolaj S. Nielsen.


Erhvervsjuridisk Retshjælp opsummeret

Ideen til Erhvervsjuridisk Retshjælp startede på CBS LAW (dengang Juridisk Institut på CBS) i samarbejde med Studienævnet for HA (jur.) og Cand.merc.(jur.) Projektet blev efterfølgende ført videre af studerende i Foreningen af Erhvervsjurister (forkortet FEJ).

Erhvervsjuridisk Retshjælp blev formelt stiftet i 2018 med henblik på at engagere studerende fra cand.merc.(jur.) studiet til at hjælpe iværksættere og mindre erhvervsdrivende. Initiativet giver de studerende mulighed for at opnå praktisk erfaring med juridisk rådgivning.

Målgruppen er yderst relevant, da erhvervsjurastuderende har et godt fagligt udgangspunkt, når de mindre og ofte nyetablerede virksomheder støder ind i problemer.

Erhvervsjuridisk Retshjælp bidrager også til synliggørelse af cand.merc.(jur.) uddannelsen.

Der er blevet afholdt introkursus for alle frivillige for at sikre, at retshjælperne er i stand til at levere rådgivning af høj kvalitet inden for de satte retningslinjer. Flere tiltag sikrer også kontinuiteten i retshjælpen og den tilbudte rådgivning.

Der sker generationsskifte løbende i takt med, at de frivillige retshjælpere bliver færdiguddannet og der er etableret en intern FØL-ordning, der skal gøre bachelorstuderende klar til at indgå i teamet af retshjælpere, når de påbegynder deres kandidatstudie.

Iværksætterhjælp

Erhvervsjuridisk Retshjælp hjælper nystartede virksomhed med at skabe klarhed over juridiske udfordringer. Rådgivningen sker via 10 tilknyttede retshjælpere, der alle er kandidatstuderende på Copenhagen Business School erhvervsjura-studie Cand.merc.(jur.).

Erhvervsjuridisk Retshjælp hjælper med at skabe klarhed over – næsten – alt hvad der juridisk vedrører iværksættereventyr. Retshjælperne har blandt andet ekspertise inden for aftaleret, køberet, ansættelsesret, funktionærret, selskabsret, skatteret, immaterialret og meget mere.

Erhvervsjuridisk Retshjælp tilbyder gratis hjælp per telefon, mail og ved fysisk fremmøde. Retshjælpen varetager generel rådgivning om loven og kan derfor ikke hjælpe med at skrive aftaler eller foretage konkrete sagsbehandlingsskridt for virksomheder.

Synligheden

Godt hjulpet på vej af CBS’ kommunikationsafdeling har Erhvervsjuridisk Retshjælp lige fra etableringen været synliggjort i en række medier og platforme. Derudover har retshjælperne selv været gode til, at gøre opmærksomme på initiativet med relevante opslag på de sociale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Støtteorganisationerne

Parter der støtter Erhvervsjuridisk Retshjælp økonomisk, fagligt eller praktisk.

– Dreyers Fond

– CBS Law

– Foreningen af Erhvervsjurister,

– Danske Erhvervsjurister

– Karnov

– Retten på Frederiksberg

Samarbejdspartnerne

Samarbejdspartnere med tilknyttede virksomheder, der kan have behov for erhvervsjuridisk rådgivning:

– Copenhagen School of Entrepreneurship

– Danish Startup Group

Erhvervsjuridisk Retshjælp yder face-to-face rådgivning samt holder oplæg.

Sagerne

I 2018 blev der rådgivet i 34 sager, der overordnet omhandlede forhold som immaterielret, persondataret, kontraktret, selskabsret, aftaleret og markedsføringsret.

I årets løb holdt fire retshjælpere oplæg om de juridiske perspektiver i forbindelse med opstart af virksomhed for en række iværksættere hos Impact Accelerators. Det medførte nye sager efterfølgende.

I år 2019 er der frem til marts rådgivet i 28 sager, der har vedrørt blandt andet ansættelsesret, erhvervslejeret samt moms- og skatteret.

Fremtiden

Nyt website der fungerer bedre til Erhvervsjuridisk Retshjælp behov, og som vil være indbydende for de erhvervsdrivende, der har behov for hjælp.

Produktion og publicering af artikler om relevante emner, der vil give Erhvervsjuridisk Retshjælp mere relevant materiale til opslag på sociale medier.

Flere samarbejdspartnere, der kan bidrage til at skabe større opmærksomhed omkring tilbud om gratis erhvervsjuridisk rådgivning.

Kontakt

Erhvervsjuridisk Retshjælp

Howitzvej 32

2000 Frederiksberg

 

Email: kontakt@ejrh.dk

Telefon: +45 29 73 32 21

CVR: 39446383

 

Besøg ejrh.dk