Dreyers Fond udbyder legater til unge arkitektvirksomheder

14. marts 2018

Syv unge arkitektvirksomheder får igen i år mulighed for at modtage Dreyers Fonds legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale. Ansøgningsfristen er den 1. april.

Formålet med legatet er at give to ejere/partnere fra hver virksomhed det fornødne frirum til fordybelse og nytænkning. Igennem syv workshops får de kendskab til emner som økonomi, strategi, forretningsudvikling, ansættelsesret, entrepriseret, udbud m.m. samtidig med at de udbygger netværket til hinanden.

De nystartede arkitektvirksomheder bliver koblet med erfarne mentorer fra branchen. Erfaringen viser, at samarbejdet og muligheden for erfaringsudveksling med de erfarne mentorer er af allerstørste betydning for udbyttet af forløbet.

Lederne af de syv workshops er professorerne Jan Mouritsen og Flemming Poulfelt fra CBS samt advokaterne Claus Berg fra Bech-Bruun, Jette H. Ronøe og Jens Jordahn fra Aumento Advokatfirma og Janie C. Nielsen fra Reimer Legal, som også deltager i den efterfølgende sparring om de nystartede arkitektvirksomheders forretningsplaner.

I alt 21 nystartede arkitektvirksomheder har foreløbig været igennem workshopforløbene i 2014, 2015 og 2016.

Formål

Formålet med legaterne fra Dreyers Fond er at kvalificere evnen til at skabe økonomisk frirum til fordybelse og nytænkning. Legatet har form af 7 workshops á 3 timer inden for emnerne jura, økonomi og ledelse. Workshoplederne er alle toneangivende og markante personer inden for deres respektive fagområder. Hver legatmodtager får tilknyttet en mentor, som typisk er indehaver eller direktør for en fremtrædende arkitektvirksomhed.

Ønsker din virksomhed at søge legatet?

For at komme i betragtning til et legat skal virksomheden være etableret inden for de senere år og må maksimalt have aflagt 5 årsregnskaber. Dette krav kan i helt særlige tilfælde fraviges.

Mindst én af virksomhedens ejere/partnere skal opfylde EU’s direktiv om afgang fra en anerkendt arkitektskole samt være medlem af Akademisk Arkitektforening.

De syv workshops afholdes i Arkitektforeningen i København og afholdes den 30. april, den 8., 15., 22. og 29. maj, 5. og 12. juni med afsluttende fælles workshop den 19. juni 2018.

Tilsagn er bindende for minimum 2 indehavere, eller eventuelt 1 indehaver og en sparringspartner, eventuelt 1 fra en anden enmands virksomhed.

Motiveret ansøgning med portefølje af udvalgte arbejder (max.10 A4 i pdf) stiles til Dreyers Fond og sendes pr. mail til ab@arkitektforeningen.dk

Ansøgningsfrist er 1. april 2018.

Yderligere oplysninger

Arkitekt MAA Mathilde Petri, Dreyers Fond, E: mp@mathildepetri.dk. T: 6064 6030
Vicedirektør Annette Blegvad, Akademisk Arkitektforening. E: ab@arkitektforeningen. T: 30859011

Forløbet blev første gang afviklet i 2014. Læs mere om det seneste forløb i 2016 her