En leg med elementer

13. august 2019

Dreyers Fond har støttet projektet Elements, der på samme tid er en undersøgelse og lidt af en leg for arkitekt Michael Lynge. Selv om projektet formelt er afsluttet, kalder noget i det på et langt liv, der vil udvikle sig i vidtforgrenede retninger.
Som helt ung spillede Michael Lynge musik og kender derfra følelsen af at blive ved og ved med at øve sig, bare fordi det er sjovt, og fordi man vil blive dygtigere.

Det er samme fornemmelse han har haft i projektet Elements, der i sin natur er både abstrakt og konkret og har bragt ham i kontakt med et alsidigt udvalg af fagpersoner, der har bidraget vidt forskelligt.

”Hvis du forestiller dig alt fra start af og kun bruger din nuværende viden, sker der ikke en dramatisk udvikling, og du lærer ikke noget nyt.

Med en udefra kommende udfordring eller et dogme åbner du muligheden for at se nyt. Det forsøger jeg med Elements,” forklarer Michael Lynge.
.

Dialog mellem materialer

Elements består ligesom et færdigt byggeri af enkeltdele, arkitekten bag har dissekeret, eksamineret og igen sammensat. Michael Lynge har sorteret og systematiseret både fundne og byggede genstande. Selv om hans tilgang er undersøgende og legende, har samlingen allerede fået en kommerciel funktion, fordi de blive anvendt til workshops hos Mette Lange Architects.

”Modeller kan enhver forstå, og de er derfor en god måde at indgå enighed mellem arkitekt og bygherre. På samme måde kan enkeltdele inspirere. De fleste nutidige byggerier består af standardelementer, men hvis de bliver tilføjet et element af noget gammelt eller fremmed, bliver byggeriet tilført en særlig karakter,” siger Michael Lynge og uddyber sine tanker:

”En ny bygning kan være svær at afkode, for al konstruktion er pakket ind og skjult i en reguleret byggeteknik. Helt modsat har jeg altid fundet arkitektoniske kvalitet i ruiner, hvor du kan digte videre, og konstruktionen er tydelig. Ved for eksempel at tage inspiration fra byggeelementer fra en nedrevet ejendom til et nutidigt byggeri opstår der dialog mellem gammelt og nyt, så der bliver skabt en særlig historie”.
.

Det fysiske inspirerer

Michael Lynge agerer professionelt på tre platforme som henholdsvis underviser på arkitektskolen, som associeret partner hos Mette Lange Architects og som aktiv på eget værksted.  Projektet Elements lever alle steder.

Det praktiske arbejde er foregået på hans værksted og konkrete elementer brugt på tegnestuens workshops. Som koncept er Elements en ny måde at tilgå arkitektur, og den nye metode bliver allerede brugt i undervisningen på arkitektskolen.

”Med Elements prædefinerede byggeklodser bliver flere sanser i sving, og de giver mulighed for at få testet volumener og sætter gang i nye tanker. Det konkrete og fysiske giver altid mere end en 3D-rendering,” siger Michael Lynge.

Arkitektens nysgerrighed på arkitektur og undersøgende arbejde med konkrete materialer og modeller har altid dygtiggjort ham mere end at arbejde foran en computerskærm. Håbet er, at Elements kan inspirere andre også, selv om alt endnu står åbent.


Elements

Michael Lynge beskriver projektet Elements som arkitektonisk arbejde med det mål at generere idéer, der ikke kun er styret af pragmatiske forudsætninger, men i stedet igennem et uforudseeligt kraftfelt af eksperimenter.

Modellerne er sammensat af fundne objekter og byggeklodser komponeret for at frigøre et uforudseende og intuitivt arbejde.

Arkitekten har arbejdet indlevede med form, æstetik, materialitet, proportioner, lys, og tektonik. Han har anskuet form og materialitet i et ubegrænset perspektiv for at udvide opfattelse og muligheder. Skala, kontekst og inspiration er blevet improviseret friere end i det gængse arbejde som arkitekt.

Elementer er blevet dokumentere og udviklet yderligere gennem fotografi, tegning og tekst for at skærpe idéen. I Michael Lynges arbejde er vist en dobbelthed mellem materialernes forudbestemte betydninger og de nye skabte betydninger. Det åbner for et spændingsfelt mellem det velkendte og ukendte, som giver en åben arkitektur til inspiration, der stræber efter en realiserbarhed i fuld skala.

Michael Lynge underviser i metoden på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur. De studerendes arbejde bliver udstillet løbende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur.

Følg arbejdet med Elements på Instagram @michaellynge eller studioelements.dk

Michael Lynge

Født 1988, Cand. Arch. MAA, studerede arkitektur på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Trænet som arkitekt hos Studio Mumbai, Mette Lange Arkitekter og igennem feltstudier i Tanzania og Indien. Ved siden af sin praksis underviser han som studie adjunkt på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering på Institut for Arkitektur og Design.