Proces til perfektion

16. august 2019

Det kræver flere kompetencer at procedere end blot at være stærk på sin teori. Derfor er processpil en fremragende måde at supplere sit jurastudie på. Dreyers Fond støtter KU’s deltagelse i ”Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot”, der internationalt set er det mest prestigefulde af sin art og har årlig finale i Wien. 


”Der går formentlig langt tid, før jeg kommer i retten, men processpillet har givet mig en indsigt i det praktiske arbejde med proces. Det har også bekræftet mig i, at jeg rigtig gerne vil arbejde med proces. Jeg ser det som den grundlæggende del af advokatgerningen, og det der adskiller os fra andre rådgivningsbrancher,” siger Isabella Natalie Schønbeck.

Som en del af sit sidste år som stud.jur. på KU deltog hun i CISG- og voldgiftsprocesspillet Vis Moot, og forsvarede sit speciale et par måneder efter. Isabella Schønbeck starter som advokatfuldmægtig hos Gorrissen Federspiel den 1. september 2019 med et mål om at blive procesadvokat. Med sig fra forløbet både før og i Wien har hun taget en række indsigter:

”Der er et stort retorisk aspekt i proces, der jo handler om at opbygge en solid sag og i sidste ende vinde den for sin klient. I retten skal du kunne gøre det langhårede simpelt – og samtidig virke overbevisende. Det hjælper at have karisma og slagkraft, men træning og sparring udvikler også ens præsentationsteknik”.
.

Teamwork er alt i dag

Mens Københavns Universitet koordinerer deltagelsen i det internationale processpil, har advokatfirmaet Plesner ansvaret for træning og sparring til deltagerne.

Partner Jimmy Skold Hansen er på 6. år også dommer i Wien og står i spidsen for det team hos Plesner, der investerer deres kompetencer og tid i processpillet. Hvor mange timer det løber op i, undgår han hurtigt at regne for meget på. Hans fokus er et helt andet sted.

”Den tid, hvor man måske var en stor kanon som advokat, er forbi. I et firma af vores størrelse bliver stort set alle opgaver løst i teams. Ingen kan sidde alene og være konge eller dronning, og det lærer deltagerne allerede i Vis Moot. Intensivt samarbejde over lang tid giver også op- og nedture, præcis som på sager i virkeligheden. Det kræver samarbejdsevner at fokusere på noget, der er større end én selv”.

Netop derfor er evnen til samarbejde én af dem, Plesner vurderer nøje på i udvælgelsen af deltagerne, der hvert år står i kø. I år satte de seks studerende fra KU på holdet til processpillet, der blev afviklet på 26. år og havde 372 hold fra universiteter på fire kontinenter repræsenteret.
.

Studerende får forspring

”Professionelt er processpillet et samlingspunkt inden for det internationale voldgiftsmiljø, som vi også agerer i. Til hovedkonkurrencen i Wien kommer alt fra høj til lav – studerende og erfarne praktikere, professorer, advokater og dommere. Derfor giver det mening at være med for os som advokatfirma,” fortæller partner i Plesner, Jimmy Skold Hansen og fortsætter:

”Vi skaber awareness om Plesners faglighed og fokus på teamwork, så på den måde er det branding. Det er også en mulig platform for rekruttering, for dem, der står denne intense proces igennem, har både engagement, passion og gode samarbejdsevner. Endelig er det en del af vores CSR-politik at give noget tilbage til samfundet, som vi gør ved at coache de studerende både fagligt og menneskeligt”.

Det giver et forspring i forhold til sine medstuderende at havde deltaget i et processpil som dette, mener Jimmy Skold Hansen. At tage en juridisk kandidatgrad lærer desværre ikke nogen at være advokat. Men Vis Moot bidrager i høj grad til at komme tættere på faget.
.

Udvikling af raffineret retorik

Mathias Bruun Maaløe er enig i, at processpillet gør én skarpere på en fremtid som procesadvokat. Han går på 9. semester og har studiejob hos Kromann Reumert, men har i sagens natur ikke prøvet at procedere. I Wien var han én af de studerende, der opnåede en Honorable Mention i kategorien Best Individuel Oralist. Æren bliver tildelt top-10% af de studerende, der procederer for begge parter under hovedkonkurrencen i Wien.

”Jeg udviklede og forfinede min procedure og retorik meget igennem forløbet. Rent retorisk var jeg relativt hård i starten, men fik undervejs raffineret min retorik. Jeg gik fra ”sådan-er-juraen” til at få en større forståelse for, at der er forskellige måder at overbevise dommerne på. Kan man fremstille sin sag som udtryk for sund fornuft eller vække dommernes sympati, kommer man langt,” fortæller Mathias Bruun Maaløe.

I international voldgift spiller de forskellige retstraditioner en afgørende rolle, når deltagerne skal tilpasse deres argumentation. Selvom tvisten skal afgøres efter et bestemt regelsæt, er dommerne stadig farvet af deres juridiske baggrund.
.

Forskellige retstraditioner

De kontinentaleuropæiske lande er civil law jurisdictions, hvor man søger at klarlægge parternes subjektive vilje og intentioner bag en aftale, som måske er uklart formuleret. Ofte indgår en parts gode eller onde tro i vurderingen. Der tænkes på en anden måde i USA, England, og andre common law jurisdictions.

Aftaler fortolkes ud fra et ”armslængde-princip” og den gode tro spiller en begrænset, hvis nogen, rolle, hvor der i høj grad lægges vægt på aftaletekstens ordlyd. Er aftalen uklar, må man se på, hvad en professional part i samme situation ville have ønsket, og ikke hvad parterne subjektivt måtte have tænkt.

”Vi procederede foran dommerne fra en række lande, og deres oprindelsesland gav første indikation, men derudover skulle vi læse personen og tilpasse argumentationen undervejs for at vinde deres sympati. Undervejs fik jeg god sparring fra vejlederne og mine holdkammerater og lærte efterhånden, hvad der fungerede, og hvad der ikke gjorde,” siger Mathias Bruun Maaløe.


International indsigt

Både Mathias Bruun Maaløe og Isabella Natalie Schønbeck fremhæver det internationale aspekt som noget særligt.

”Fagligt var det virkelig fedt at få en forståelse for, hvordan aftaleret fungerer i forskellige lande, og hvordan andre advokater tænker. Den danske jurauddannelse er som udgangspunkt nationalt forankret, så som studerende er vi nødt til selv at opsøge det internationale,” mener Mathias Bruun Maaløe, der ser processpillet som en fremtidig karrierefordel:

”Selvom jeg også har været på udveksling i England, har forløbet gjort mig skarp på engelsk i både skrift og tale. Det er naturligvis en fordel, hvis jeg vil opsøge en international karriere, og det er også en nødvendighed i de fleste store advokatvirksomheder i dag. Noget af det allerbedste ved forløbet var dog det sociale aspekt”.Socialt netværk (også)

Isabella Schønbeck er ganske enig med ham, og da hele forløbet omkring ” Vis Moot” strækker sig over otte måneder, var det en fornøjelse, at de ni dage i Wien var tilrettelagt med ligelig fordeling af fagligt og socialt.

”Ét er at være faglig dygtig. Noget andet er at kunne begå sig socialt og være behageligt selskab. Vi blev venner med et hold fra New Zealand, der både var positive og så dygtige, at de kom i top uden at give afkald på den sociale del, som nogle af de andre hold gjorde. De var hele mennesker,” siger Isabella Schønbeck.

Isabella Natalie Schønbeck og Mathias Bruun Maaløe procederede sammen i Wien. Forinden havde de som team vundet Pre-Moot i København, der var en for-konkurrence til finalen, der altid bliver afholdt i påsken i Wien. De øvrige tre Pre-Moot’s, som holdet deltog i, foregik i Aarhus, London og Paris.


Jimmy Skold Hansen


Isabella Natalie Schønbeck


Mathias Bruun Maaløe

Fakta om Vis Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot er bedre kendt som Vis Moot eller “CISG- og voldgiftssprocesspillet”.

Vis Moot er verdens største og mest prestigefyldte konkurrence for jurastuderende inden for formuerettens område.

Københavns Universitet giver med støtte fra Dreyers Fond og Knud Højgaards Fond en gruppe jurastuderende mulighed for at gennemføre Vis Moot, hvor de skal konkurrere mod studerende fra flere end 300 andre universiteter verden over.

Konkurrencen foregår konkret som et rollespil hvor studerende procederer som advokater foran virkelige voldgiftsdommere i en fiktiv voldgiftssag.

Finalen er altid i påsken i Wien. I 2019 deltog 372 hold fra over 100 lande med i alt 2.000-3.000 studerende.

Deltagerholdene er fra hele verden, herunder både de nordiske lande, men også lande som USA og Irak, så der er mulighed for at møde et sjældent alsidigt udvalg af jurastuderende og voldgiftsjurister.

Læs mere om Vis Moot hos PLESNER