En menneskeret

4. november 2019

Det politiske klima har løbende ændret sig, og hvad der er en menneskeret, står ikke længere så klart, som det har gjort. Støttet af Dreyers Fond arbejder NGO’en Levende Menneskerettigheder for at ændre dette. De advokater og advokatfuldmægtige, der bliver ambassadører, får kursuspoint samtidig med, de bruger deres viden på at skabe debat om, hvad menneskeret er.


”Menneskerettighederne er den tynde fernis, der holder os fra barbari og junglelov. De er grundlaget for vores retssamfund og vores etiske kompas for, hvordan vi om mu­ligt undgår overgreb på vores næste. De er essensen af danske værdier”.

Udtalelsen er fra fagbladet Advokatens interview med Thorkild Høyer, der stiftede Levende Menneskerettigheder for 10 år siden. I dag er han bestyrelsesformand for organisationen, der fortsat lever i bedste velgående og formidler viden om menneskerettigheder for folkeskolelever og på ungdomsuddannelser.

Skred i menneskerettighederne

I et nyt samarbejde med Justitia Akademi bliver de jurastuderende her også fremover undervist af Levende Menneskerettigheder, og organisationen afholder også kurser for de advokater, der bliver menneskerettighedsambassadører. Derfor opnår advokaterne kursuspoint, men det er først og fremmest interessen for området, der driver lyst til at blive ambassadør, fortæller en af dem.

“Især inden for udlændingerettens og strafferettens område er der en tendens til, at politikerne i Danmark ønsker at gå til grænsen af menneskerettighederne. I flere af de seneste lovændringer inden for udlændingerettens område, der står der i forarbejderne, at der er en risiko for, at loven vil være i strid med menneskerettighederne,” fortæller advokat Helle Holm Thomsen

Helle Holm Thomsen er menneskerettighedsambassadør og advokat hos Advokatkompagniet. Hun uddyber, hvorfor dén tendens er så problematisk.

”Der er således sket et betydelig skred allerede fra dansk side i forhold til menneskerettighederne, og det har menneskelige konsekvenser. For eksempel kan visse af syrerne ikke få familiesammenføring med familiemedlemmer i de første tre år, de er i landet. Det er vel og mærke familiemedlemmer, der selv opfylder kriterierne for at være flygtning”.


Opfordring til engagement

I en verden tiltagende præget af populisme og politiske stramninger på blandt andet flygtningeområdet har menneskerettighederne trange kår. Derfor har organisationen Levende Menneskerettigheder kun fået travlt og søger fortsat flere menneskerettighedsambassadører, der kan facilitere undervisningsforløb på ungdomsuddannelser og udskoling, som en del af tiltaget “Book en Advokat”.

Det koster 5000 fradragsberettigede kroner om året at være menneskerettighedsambassadør samt advokatens tid til engagement. Advokat Helle Holm Thomsen opfodrer sine fagfæller til at melde sig under fanerne, for som hun siger:

“Advokater har jo altid været tænkt at have en vagthundsrolle, og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi advokater involverer os som menneskerettighedsambassadører.”


Fra Ungdommens Folkemøde


Levende Menneskerettigheder

Levende Menneskerettigheder arbejder for, at menneskerettighederne fortsat fungerer som kompas for samfundet med Verdensmålene som pejlemærker. Det langsigtede og bærende mål er, at menneskerettighederne fastholdes og udvikles.

For at give alle unge indsigt i vigtigheden af menneskerettighederne udvikler Levende Menneskerettigheder ikke-dogmatisk og engagerende undervisningsmateriale samt involverer advokater, journalister og andre meningsdannere.

Læs mere om Levende Menneskerettigheder

Menneskerettighedsambassadør

Som advokat og menneskerettighedsambassadør får du:

– Gratis deltagelse i relevante og pointgivende kurser

– Gode oplevelser med de unge ude i virkeligheden

– Profilering af din person og af dit advokatkontor

– Logo og firmanavn på levendemenneskerettigheder.dk

– Et indrammet diplom fra Levende Menneskerettigheder

– Mulighed for at styrke advokatstandens generelle image

Læs hvordan du bliver menneskerettighedsambassadør hos Levende Menneskerettigheder.

Læs hele interviewet med Helle Holm Thomsen, der er menneskerettighedsambassadør og advokat.