Ansøg om arkitektudstilling

26. april 2019

Nu er der ‘Open call’ for nystartede arkitektvirksomheder, der ønsker at udstille i Dreyers Arkitektur Galleri. Ansøgningsfristen er 3. juni, og udstillingen foregår fra den 31. oktober 2019 hos Dansk Arkitektur Center i BLOX.


VR-udstillingen Poetisk pragmatik af tegnestuen POINT i Dreyers Arkitektur Galleri i 2018.


Indsigt i vækstlaget

Dreyers Arkitektur Galleri er et tilbud til nystartede og ambitiøse tegnestuer, der ønsker at udstille de nyeste trends og tendenser inden for arkitektur. Dreyers Fond og Dansk Arkitektur Center har skabt platformen for at give arkitektvirksomheder mulighed for at vise deres arbejde til omverdenen og branchen.

Med en udstilling i Dreyers Arkitektur Galleri får relativt nyetablerede tegnestuer en stemme i debatten om ny dansk arkitektur og dens bidrag til samfundets udvikling. Ønsket er, at de besøgende i Dreyers Arkitektur Galleri får et unikt kig ind i tegnestuernes hverdag, visioner og virkelighed og dermed en større indsigt i dansk arkitekturs sprudlende vækstlag.


WE Architecture flyttede ind i BLOX i 2018.


Flere rum at udstille i

Dreyers Arkitektur Galleri består af tre individuelle, alsidige og sideløbende udstillinger, der strækker sig over tre og en halv måned fra det fælles åbningsarrangement d. 31. oktober 2019.

Tre meget forskellige udstillingsrum hos DAC i BLOX danner i år rammen om Dreyers Arkitektur Galleri:

1.     Trappegalleriet

2.     Spejlvæggen

3.     Havnerummet


Alsidige udstillinger

Dreyers Arkitektur Galleri husede i 2018 tre arkitektvirksomheder, der greb muligheden for at udstille vidt forskellig an. Alle tre udstillede på skift i BLOX’s Trappegalleri.

WE Architecture lod publikum komme helt tæt på, fordi de flyttede ind og arbejdede i Dreyers Arkitektur Galleri i udstillingsperioden. Tegnestuen POINT var med deres ‘virtual reality’-udstilling Poetisk pragmatik den sidste i udstillingsrækken, som LETH & GORI åbnede med en 1:1 model af et hus og udstillingen Kunsten at bygge.LETH & GORI havde bygget en 1:1 model i Dreyers Arkitektur Galleri 2018.

Vælg det rette rum til udfoldelse

For første gang er det i år muligt at ansøge om at udstille i Dreyers Arkitektur Galleri uden at have modtaget Dreyers Fonds legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.

For at udvide udstillingsperioden bliver alle tre udstillinger afholdt samtidig i år. Der er tre forskellige udstillingsrum, arkitektvirksomhederne kan ansøge om.

Trappegalleriet

 • Gratis adgang for alle gæster
 • Tilgængeligt i DAC’s åbningstid
 • Repos 1 + 2 har reoler langs bagvæg
Havnerummet

 • Overdækket udendørsareal
 • Gratis adgang for alle gæster
 • Tilgængeligt døgnet rundt, alle dage
 • Ubemandet aften og nat
Spejlvæggen

 • Gratis adgang for alle gæster
 • Tilgængeligt hele døgnet, alle dage
 • Ubemandet aften og nat
 • Udstillingsreoler kan aflåses

Dreyers Arkitektur Galleri

Dreyers Fond og Dansk Arkitektur Center er gået sammen om at skabe en platform på DAC, der viser den næste bølge i dansk arkitektur – fortalt og formidlet af talentfulde og toneangivende tegnestuer.

Få tilsendt OPEN CALL brevet og alle skitser som PDF ved at skrive til Dreyers Fond.

Ansøgningskriterier

Arkitektvirksomheder skal opfylde ét af følgende tre kriterier for at komme i betragtning som udstiller i Dreyers Arkitektur Galleri 2019:

1. Tegnestuen har deltaget i Dreyers Fonds Legat til forretningsudvikling

2. Tegnestuen er relativt nyetableret

3. Tegnestuens arbejder viser nytænkning / en særlig arkitektonisk indfaldsvinkel

Ansøgningsmateriale

For at komme i betragtning bedes bedes tegnestuen indsende:

A.     Skitseforslag til udstillingsdesign i form af maks. 5 siders visuelt materiale (A4 og samlet størrelse maks. 3 MB)

B.     1 A4 sides tekst, som beskriver:

– hvem I er, og hvad der karakteriserer måden, I arbejder på

– hvorfor netop I skal udstille i Dreyers Arkitektur Galleri

– hvilke værdier I ønsker at formilde via en udstilling og hvordan.

Frist og formalia

Frist for aflevering er mandag d. 3. juni, 2019 kl. 12.00

Materialet bedes sendes på mail til: vdb@dac.dk med emnet:

”Dreyers Arkitektur Galleri/virksomhedsnavn”

Alle ansøgere modtager en bekræftelsesmail samme dag.

Hvis nogen ikke har modtaget bekræftelsesmailen inden den følgende tirsdag morgen, bedes de ringe til projekter for DAC; Victoria Diemer Bennetzen på telefon +45 2490 5975.

Vurderingen

Juryen udvælger i alt tre arkitektvirksomheder til at udstille i Dreyers Arkitektur Galleri i 2019.

De tre udvalgte arkitektvirksomheder kontaktes fredag d. 14. juni.

Første workshop er allerede mandag d. 17. juni kl. 13:00.

Optakten

De tre udvalgte arkitektvirksomheder inviteres til at deltage i en serie af tre workshops i perioden juni-september 2019, hvor DAC rådgiver og sparer i hver fase af designudviklingen fra idé til åbning.

Hver arkitektvirksomhed får et mindre produktionsbudget på i alt 50.000 kr. inkl. moms. til materialer, print, modeller, montering mm.

Derudover skal alle forvente at bidrage med en del timer til deltagelse i workshops, egen projektudvikling samt timer og eventuelle ekstraomkostninger til produktion og opbygning.

Udstillingen

Dreyers Arkitektur Galleri består i år af tre individuelle og sideløbende udstillinger, der strækker sig over tre og en halv måned fra 1. november 2019 til midt i februar 2020.

Der bliver afholdt fælles åbningsarrangement for alle tre udstillinger torsdag d. 31. oktober.