Pris til Justitia

1. oktober 2019

Politiken har dags dato givet Hørups Debatpris til Jacob Mchangama, der er direktør i tænketanken Justitia, som Dreyers Fond støtter. I den anledning siger Jacob Mchangama tak – også til dem, der muliggør hans stærke position i den offentlige debat som forkæmper for retssikkerheden.

“Folk kan kalde mig, hvad de vil, men de må ikke tage mig i en fejl,” siger Jacob Mchangama i dagbladet Politiken, der den 1. oktober 2019 har tildelt ham Hørups Debatpris og 50.000 kroner, hvoraf halvdelen er øremærket til en mærkesag.

Jacob Mchangama blev nomineret for “….sin konsistente kamp for grundlæggende frihedsrettigheder, sin partipolitisk uafhængige kritiske stemme og sin respektfulde saglighed. Han er Nordstjernen i diskussioner om frihed og basale retsstatsprincipper. Han står så fast, at man kan navigere efter hans klare og umisforståelige holdninger til ytringsfrihed, retssikkerhed og privatlivets fred”.

Jacob Mchangama er født 1978 i København. Han er uddannet jurist på Københavns Universitet og har en mastergrad i human rights and democratization. Jacob Mchangama var tidligere chefjurist i den borgerlig-liberale tænketank Cepos og er i dag direktør i tænketanken Justitia, som Dreyers Fond støtter.

Hædret for mod

Justitias direktør modtager som første Politikens nyindstiftede debatpris, som er opkaldt efter avisen grundlægger, Viggo Hørup. Hørups Debatpris er stiftet for at hædre den gode debat i en tid præget af dyb splittelse. Jurymedlem Frederik Vad Nielsen, siger om Jacob Mchangama:

“Han er så tro over for sin position, at han oftest står i opposition til alle i den aktuelle politiske diskussion. Når venstrefløjen vil bevare racismeparagraffen, står han fast, og når højrefløjen vil indføre imamlovgivning, står han fast. Han forsvarer inderligt individets rettigheder og retsstatens principper – også selv om det kniber med at finde allierede.”

Det kræver mod at turde stå alene, også selv om man har ret. Tillykke med Politikens Hørups Debatpris til Jacob Mchangama og Justitia.