Fornem hæderspris til Erik Brandt Dam

23. marts 2018

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter til Erik Brandt Dam for hans poetiske og dedikerede arbejde med at synliggøre, integrere og udvikle den fælles kulturarv i det arkitektoniske forslag.

Det er en særlig evne til at forstå og fortolke et steds egenart, der gør, at Dreyers Fonds hæderspris i år går til Erik Brandt Dam Arkitekter.

Mathilde Petri, medlem af Dreyers Fonds bestyrelse fremhævede i sin motiveringstale tegnestuens evne til at give ny betydning til velkendte steder.

”I fine aflæsninger og fortolkninger af et givet steds egenart har tegnestuens projekter givet ny betydning til steder, vi troede, vi kendte. Den nye betydning trænger sig ikke på, men lægger sig som et nyt indvævet lag i vores fælles erindring om fortid og nutid”.

I talen fremhævede Mathilde Petri blandt andet Erik Brandt Dams evne til at inddrage andre fag i sine projekter:

”Som få har Erik Brandt Dam øje for, hvordan andre kulturbærere kan bidrage til at højne en opgaves løsning. I fællesskab med litterater, historikere, kulturformidlere og billed- og farvekunstnere udvikler han indlevede og stedsspecifikke lag, der tilsammen bliver grobund for forslagenes udvikling og gestaltning”.

Virkemidler

Mathilde Petri kom også ind på prismodtagerens brug af virkemidler:

Forslagene afspejler velkendte typologier og er oftest stilfærdige i ordets fineste forstand. Her bruges ikke unødigt voldsomme eller provokerende virkemidler. Måske fordi Erik Brandt Dam i sin granskning af stedets og opgavens egenart ser sine forslag som del af en større fortælling”.

Årets prismodtager er blandt andet kendt for renoveringen af Nørre Vium Skole og naturstien fra Allinge til Hammershus på Bornholm, der blev indviet i 2016. Aktuelt er tegnestuen blandt andet i gang med at realisere revitaliseringen af Fredericia Vold, som han vandt konkurrencen om sidste år.

Projekterne blev fremhævet af Mathilde Petri, som beskrev opholdsstederne på naturstien fra Allinge til Hammershus på Bornholm i sin motivation:

”Spredte runde trædæk mimer solsymbolet fra stedets særegne helleristninger. Pausesteder hvor man i ét nu bliver i tvivl om de runde dæk kommer ovenfra som sendt af de højere magter. Utroligt som et stilfærdigt bueslag kan slå evige klange an. I skoven omkranser det runde dæk et udvalgt træ på kanten af sprækkedalen og skaber reference til horisonten og skibsmasten, som i århundreder har været afgørende for vikingerne og for øens egenart”.

Flair

Om Erik Brandt Dams renovering af Nørre Vium Skole sagde Mathilde Petri blandt andet:

”Måske har han tænkt, at det trods den fine ombygning ikke var tilstrækkeligt forunderligt og stimulerende for børnene? I hvert fald besluttede han at inddrage en begavet farvekunstner, der i ét nu opløste rummene for at samle dem i nye og overraskende lag og sekvenser. At have øje for den kunstnerisk stærke sammenhængskraft mellem rummenes egenart og farvesætningen kræver en ganske særlig indsigt og flair for faget”.

Om revitaliseringen af Fredericia Vold, som Erik Brandt Dam vandt konkurrencen om sidste år, sagde hun, at det var endnu et eksempel på, hvordan Erik Brandt Dam inddrager andre fagfæller inden for kunst- og kulturvidenskab i arbejdet for at forstå stedets egenart, og at han i sit forslag forstærker voldanlæggets egenart og giver ny betydning til den eksisterende fortælling.

Mathilde Petri nævnte, at Erik Brandt Dam driver en enmandstegnestue med få ansatte og at han sideløbende har undervist på Arkitektskolen.

”Han er et fornemt eksempel på, at arkitektonisk kvalitet har gode kår, når nærværet er stort, og der dyrkes, forædles og bearbejdes med omhu. Et forbillede for alle de mange nystartede lovende tegnestuer, der er parate til at overtage stafetten”, sluttede Mathilde Petri.

Om Erik Brandt Dam

Erik Brandt Dam (f. 1960) er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus i 1986. Efter blandt andet at have arbejdet i Kristian Isager arkitekter, DOMUS arkitekter og KHR arkitekter etablerede han i 1996 tegnestuen Erik Brandt Dam Arkitekter ApS, som han ejer. Siden 1998 har han været lektor ved Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

 

Foto af arkitekt Erik Brandt Dam og Dreyers Fonds bestyrelse er taget af fotograf Torben Nielsen.