Stor hæder til advokat Mads Pramming

23. marts 2018

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for advokater til advokat Mads Pramming. Han får prisen for sit store kollegiale arbejde, sin utrættelige indsats inden for retsområder med særligt udsatte mennesker, og hans evne til at sætte fokus på samfundsmæssige problemstillinger i et juridisk perspektiv.

Det er indsatsen for at sikre retssikkerhed for samfundets svageste, der er baggrunden for, at advokat Mads Pramming blev udvalgt som årets modtager af Dreyers Fonds hæderspris.

”Mads Pramming har gennem sin karriere virket for at sikre retssikkerhed for samfundets svageste, han har ført retsskabende sager for psykisk syge, krigsveteraner og børn, og han har bidraget til at bibringe politikere en forståelse for, når lovgivning ikke virker efter hensigten”, sagde advokat Claus Barrett Christiansen fra Dreyers Fonds bestyrelse ved prisoverrækkelsen.

Ret

Han fortsatte med at omtale Mads Prammings særlige drivkraft.

”Mads er drevet af retfærdighed, ikke i en politisk og fordelingspolitisk forstand, men i en forstand, hvor alle borgere får den ret, som de i henhold til lovgivningen har krav på. Fra hans første erstatningssag for den ubemidlede jazz musiker, som fik en høreskade, til de mange efterfølgende sager af socialretlig karakter, som ikke mange andre advokater finder økonomisk eller andet incitament til at føre”.

Krigsveteraner

Claus Barrett Christiansen fremhævede særligt Mads Prammings indsats i sagerne for danske krigsveteraner:

”Mads har blandt andet ført sagerne for danske krigsveteraner, hvis psykiske skader ikke blev anerkendt som arbejdsskader af Arbejdsskadestyrelsen. Han skabte politisk interesse for sagerne og involverede sig i at informere Folketingets partier, således at en særlov for krigsveteraner blev vedtaget”.

Børn

Mads Pramming har også lagt et stort arbejde i at føre sager for børn.

”Mads har ført flere meget omtalte sager for børn og børns rettigheder, herunder Slagelse sagen, hvor Slagelse kommune blev draget til ansvar for lemfældig håndtering af deres ansvar overfor anbragte børn. Folketinget ændrede efterfølgende forældelsesreglerne for tilsvarende sager”, sagde Claus Barrett Christiansen, der også kom ind på de mange sager, som Mads Pramming har ført for socialt udsatte, psykisk syge og hjemløse.

”Det er sager som har været juridisk udfordrende og hvor styrkeforholdet mellem borgeren og staten har afspejlet sig i den personlige indsats, som Mads har lagt for at opnå retfærdighed for sine klienter”.

Udover sin advokatgerning har Mads Pramming engageret sig i en række advokatfaglige aktiviteter.

Blandt andet har han bidraget til advokatfagligt arbejde i Advokatsamfundets Procesudvalg og Udvalg for retssikkerhed samt Arbejdsgruppen for retshjælp. Han har også samarbejdet med både Justitia, Børns Vilkår, Københavns Retshjælp, Dignity, Fakti og Kompasset. Endvidere har han stiftet advokatvagten på Nørrebro. Og hertil kommer, at han er forfatter til Lærebog i Personskadeerstatning samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Og endelig er han formand for bestyrelsen for Whistleblower foreningen Veron og sidder i advisory board i teatergruppen Fix & Foxy.

Samfundsmæssigt engagement

På baggrund af Mads Prammings vidtforgrenede indsats konkluderede Claus Barrett Christiansen, at prismodtageren – til trods for sin unge alder – allerede har bidraget betydeligt til advokatfagligt arbejde og udvist et stort samfundsmæssigt engagement for ret og retfærdighed.

”Det smitter utvivlsomt positivt af på hele advokatstanden og er nødvendigt for en almen accept af advokaters rolle i og bidrag til det danske samfund. Det er derfor med stor glæde, at bestyrelsen i Dreyers Fond tildeler Mads Pramming Dreyers Fonds hæderspris 2018”, sluttede Claus Barrett Christiansen.

Om Mads Pramming

Mads Pramming blev cand. jur. i 2005. Han blev advokatfuldmægtig/advokat i LETT Advokatfirma (2005-2009) og blev i 2009 ansat som advokat hos Elmer & Partnere. I 2012 etablerede han selvstændig virksomhed og driver i dag advokatfirmaet Ehmer Pramming Advokater sammen med Malou Ehmer.
Siden 2006 har han undervist på Københavns Universitet. I 2010 blev han uddannet som mediatoradvokat.

 

Foto af advokat Mads Pramming med Dreyers Fonds bestyrelse er taget af fotograf Torben Nielsen.