Inspiration fra mestrene selv

8. februar 2019

På Louisiana Channel er især de af Dreyers Fond støttede arkitekturvideoer ekstremt populære. Filmen om Norman Forster er den anden mest sete video af kanalens flere hundrede.

”Vi gør os også umage og har fra starten sagt til hinanden, at vi ikke ønsker at gå på kompromis – hverken i forhold til videoernes indhold eller deres udseende. Også produktionen skal afspejle tanken om public service på nettet,” siger redaktør Marc-Christoph Wagner.

 

Passion for projektet

Marc-Christoph Wagner er tysker, uddannet statskundskaber og skulle oprindeligt blot hjælpe museet med at lancere Louisiana Channel. Men projektet var for spændende til at forlade det igen. Siden har han, Peder Wuth og Christian Lund været ligestillede redaktører og har formet projektet sammen med et hold af både dygtige og enorm engagerede kollegaer.

”Vi bidrager hver især med forskellige kompetencer, men vi er uløselig forbundet af en ubøjelig tro på væsentligheden i det, vi formidler, hvilket også knytter os tæt til resten af museet.”

Igennem årene er det blevet til en del videoer, som Marc-Christoph Wagner har redigeret, hvoraf arkitekturen fra starten har spillet en særlig rolle:

”Arkitekturen er det område inden for kunst og kultur, der ligger tættest på, hvordan vi lever og indretter os i vore samfund. Vi mennesker bevæger os i fysiske rammer hele tiden, og vi bruger alt for lidt tid på at reflektere over disse. Vi tager dem for givet, men har jo i virkeligheden mulighed for at forme dem. I min verden burde arkitektur står på skoleskemaet.”

 

Ja fra de største

”Hvis man skal vække en bredere interesse for arkitekturen, kan det også være relevant at vise mennesket bag. Stor arkitektur kræver nogle helt særlige, ikke altid nemme, men tit og ofte fascinerende personligheder”.

Ifølge Marc-Christoph Wagner er arkitektur en kompleks størrelse, som ikke alene handler om kreativitet, men også om at kunne fortælle en historie, overbevise bygherrer, udholde konflikter og ikke mindst tage ansvar for mange hundrede lønninger i de store tegnestuer.

”Vi har været heldige ved, at Louisiana i forvejen har haft et fantastisk ry blandt arkitekter. Alle kender museet og museets arkitektur-kurator igennem snart et halvt århundrede, Kjeld Kjeldsen, og hans skelsættende udstillinger. Vi har egentlig ikke oplevet, at nogen har sagt nej til at lade sig interviewe af Louisiana Channel,” siger Marc-Christoph Wagner.

Han kunne derfor gå efter de navne, han selv var allermest nysgerrig på, og under lidt pres går han med til at fremhæve nogle enkelte af de mange inspirerende arkitekter, han har interviewet til Louisiana Channel.

 

Firs og forbilledlig

”Jeg kommer fra Berlin og har altid været fascineret af den moderne kuppel på det tyske parlament, den historiske Rigsdagsbygning, som Norman Foster står bag. Han var én af de første, jeg henvendte mig til. Han sagde ja med det samme, men er en travl mand, så der gik et par år, før vi mødtes,” fortæller Marc-Christoph Wagner.

Men det var ventetiden værd, og interviewet fandt sted i Norman Fosters palæ i bjergene ved Geneve. Den aldrende arkitekt kom en smule for sent til aftalen klokken 10, fordi han lige havde cyklet et par timer i bjergene forinden. Til gengæld stod han lige så skarpt som sin bolig, hvor der ikke var så meget som en tot ukrudt mellem fliserne.

”Vi talte om hans barndom og hans fascination af teknik, biler, toge og flyvemaskiner. I dag flyver han selv og kan nå tre kontinenter på samme uge. Norman Fosters er en uhørt dynamisk person. Vi publicerede videoen på hans 80-års fødselsdag, og om aftenen tikkede der en sms ind fra ham, hvor han udtrykte sin glæde over filmen. Det var faktisk rørende”.

 

Store personligheder

Det næsten 50 minutter lange portræt af Norman Foster, der er det mest sete af alle arkitekturvideoerne og den anden mest sete på hele Louisiana Channel. Marc-Christoph Wagner mener, der er en grund til at denne form for niche-programmer, der slet ikke matcher de sociale mediers natur, alligevel slår igennem worldwide.

”Når du møder disse personer og hører dem fortælle om sig selv og deres liv, kan du ofte se deres personlighed afspejle sig i deres værker. Norman Foster er slank, adræt og enkel i sin påklædning. Han søger det enkle, ja, minimalistiske, og det kan du se i hans arkitektur fra lufthavne til skyskrabere”.

De fleste arkitekter møder redaktøren kun én gang, men Bjarke Ingels er en af dem, han har lavet flere videoer om og derigennem fået flere og flere facetter på den sprælske personlighed, fortæller han:

”Da jeg mødte ham i New York, gik det virkelig op for mig, hvor utrolig velfunderet og vidende han er under alt det hyperaktive. Hans ægte engagement i arkitekturen afslører sig særligt i samtalen om hans barndom og studietid, der er min foretrukne video med Bjarke Ingels”.

 

Arkitekturens mestre

En anden af producerens egne favoritter er videoen om Peter Zumthor, der er kendt for sin viden og perfektionisme og særligt imponerede ved sin indsigt og sine holdninger til arkitekturens relation til sine omgivelser. Også han havde studie i pagt med naturen, langt inde i Alperne.


Arkitekt Peter Zumthor

 

I den danske ende bliver Dan Stubbergaard fra COBE om København fremhævet. Endeligt har Louisiana Channel udgivet en video med Frank Gehry, hvor han op til sin 90-års fødselsdag ser tilbage på et langt liv.

 

 

”Det er et kæmpe privilegium at møde disse mennesker, og på antallet af visninger kan vi se, at videoerne er populære. Dette, at så mange store navne har stillet op, har for længst legitimeret projektet på globalt plan. Tænk, hvis det kunne lykkes for os at samle alle arkitekturens væsentlige stemmer ét sted,” reflekterer Marc-Christoph Wagner og afslører med sit tonefald, at netop dét er planen.

Arkiv over arkitektur

Louisiana Channel producerer og distribuerer videoer om og med tidens væsentligste arkitekter om arkitekturens problemfelter i samtaler, der samtidigt rækker ud over nutiden og behandler problemstillinger, der også om 10 og 20 år vil være relevante.

Målet er at højne den faglige refleksion i arkitekturfaget, fremme erfaringsudvekslingen og facilitere den brede offentligheds møde arkitekturen i det nye digitale rum med et levende arkiv af film, der er samtidshistorie og en dokumentation af arkitekturens strømninger.

Alle producerede videoer står gratis til rådighed for alle, der ønsker at bruge dem i forbindelse med udstillinger, digitale publikationer, undervisningsmateriale eller anden formidling.

Louisiana Channel

Læs også artiklen Arkitekturvideo i timevis om Louisiana Channel – ideen og succesen.

Se alle videoerne om arkitektur, kunst og kultur på Louisiana Channel.