Løs uenighed lettere

19. februar 2019

Under titlen ”reThinking Disputes” afholder Mediationsinstituttet den 25. marts 2019 en konference om moderne konflikthåndtering i erhvervslivet. Det sker i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Byggeri og Sydsvenska Handelskammaren.

Konferencen stiller skarpt på, hvordan og hvorfor konstruktiv konflikthåndtering kan spare virksomhederne for såvel tidsmæssige- som økonomiske omkostninger og samtidig sikre det fremtidige samarbejde. Det sker blandt gennem konkrete casestories.

General Electric Oil & Gas fortæller, hvordan de i løbet af tre år reducerede antallet af deres juridiske tvister med 83 procent og tvisteomkostninger med 50 procent.

De implicerede parter fra NCC og Region Hovedstaden deler også deres succeshistorie om, hvordan de i løbet af ganske få mediationsmøder fik løst en to-cifret milliontvist.

 


 

 


Foto: rawpixel on Unsplash

Konference om konflikhåndtering

HVAD: Konferencen “reThinking Disputes –
Collaboration and Constructive Dispute Resolution in the 21st Century”

HVOR: Industriens hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V

HVORNÅR: Konferencen bliver afholdt 25. marts 2019

HVEM: Se mere og tilmeld hos Mediationsinstituttet