Interne advokater til mediation

16. maj 2019

Ved konferencen reThinking Disputes anbefalede amerikanske Michael Mcllwrath at bruge interne advokater til mediation. Da forholdene i Danmark og USA er forskellige kan ikke alle erfaringer overføres direkte – men dog inspirere.

Amerikanske Michael Mcllwrath er Global Litigation Counsel hos Baker Hughes GE med hovedkontor i Firenze. Han er også varm fortaler for mediation og illustrerede sin passion med en ganske særlig case og fremhæver den globale konferenceserie Global Pound Conference om mediation i 28 lande.

En virksomhedsadvokat stræber mod at opnå det optimale resultat for virksomheden, og der ligger ofte en forskel i naturen hos en henholdsvis intern og ekstern advokat, er Michael Mcllwraths erfaring.

En holdning til kompromis frem for krig giver muligvis ikke det samme økonomiske resultat, som en retssag ville. Til gengæld står alle parter stærke bagefter. Det illustrerer Mcllwrath med et eksempel til eftertanke.

Prisen for at miste lemmer

Gavin Siessor havde mistet højre arm og ben i en arbejdsulykke hos GE Oli and Gas. Han sendte fotografier af sine skader til firmaets nye CEO, der gik til virksomhedens interne advokat Michael Mcllwrath. Denne rådede til at lægge sagen ned, da der allerede var givet erstatning. Men CEO’en ønskede at hjælp Gavin.

Lettere modvilligt gik Mcllwrath i gang med at kontakte Gavins advokat, der forklarede, at Gavin på trods af allerede givet erstatning ønskede en retssag med jury.

Mcllwrath fik lov at kontakte Gavin direkte og foreslog mediation, som Gavin modvilligt gik med til, fordi han var frustreret over det lange sagsforløb. På det tidspunkt havde sagen allerede strakt sig over fem år.

Følelsesladet indlæg

Mediationen foregik i Edinburgh, hvor Gavin boede og stadig bor. I alt 25 repræsentanter fra de to sider af sagen var samlet i et rum, der passede til max 14 – hvad Mcllwrath i sin indlæg anbefalede at undgå.

Mcllwrath havde på forhånd og bevidst ikke lovet Gavin yderligere erstatning men blot en god mediator, der var stærk på personulykker.

Gavin mødte op med en protese, der leder tankerne hen på Kaptajn Klo og lagde ud med en 25 minutter lang og meget følelsesladet beskrivelse af, hvordan ulykken havde påvirket hans liv.

Repræsentanternes advokaterne fremlagde efterfølgende deres sag, og parterne blev skilt ad, som det er kutyme i en mediation.

Mediation uden aftale

Mediationen resulterede i et forslag fra GE Oli and Gas’ forsikringsselskab på endnu en erstatningssum til Gavin.

Uhørt for en mediationsproces ønsker Gavin at tale alene med Mcllwrath, der repræsenterer hans modpart. De fik en kop kaffe på Starbucks, og Gavin spurgte, om Mcllwrath syntes, Gavin skulle acceptere tilbuddet.

”Jeg er fra den anden side, så jeg kan ikke rådgive dig men kun sige, hvad jeg selv ville gøre: Tal med dem omkring dig, om hvad der er det bedste for dig, for du har ét skud,” var Mcllwrath’s svar.

Gavin gik tilbage til sine repræsentanter, der efterfølgende vendte tilbage med et afslag. Mediationen sluttede uden en afgørelse.

Tilbage på jobbet

Efter et stykke tid ringede mediatoren til Mcllwrath og spurgte på vegne af Gavin, om denne kunne få sit job tilbage, hvis han tog imod det tilbud om erstatning, der var givet i mediationen.

Før ulykken var Gavin en god og vellidt medarbejder, så svaret fra GE Oli and Gas var ja.

For Mcllwrath var det en overraskende afslutningen på sagen, der viste, at det havde handlet om mere og andet end at opnå økonomisk erstatning.

I dag bærer Gavin mindre dramatiske og mere praktiske proteser. Han arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed i virksomheden og er fodboldtræner for et juniorhold. Siden sagens afslutning har han og Mcllwrath holdt kontakten.

Der er gået mere end 10 år, og i dag ser Gavin sagen fra afstand.

Som forurettet part er Gavin Siessors vigtigste budskab, at mediation er den bedste vej frem, fordi det sparer tid og kræfter.

I sin efterrationalisering har han erkendt, at det vigtigste faktisk var at få taletiden. De 25 minutters følelsesudladning i mediationens begyndelse lettede ham.

Gavins sag lærte Mcllwrath, at personsager bestemt ikke kun handler om penge men også om at lytte.

Et utal af Hollywood-film har skabt en forestilling om, at en retssag med jury giver den forurettede part taletid og sympati. Sådan er virkeligheden sjælden. Men i mediationen er der plads.

Til konferencen mindede Mcllwrath afslutningsvis om, at i mediation er der intet at tabe men alt at vinde.

Sammenhængen

Dreyers Fond støtter Mediationsinstituttets arbejde og bringer derfor artikler om mediation.

Halvering af omkostninger

På tre år er antallet af juridiske tvister reduceret med 83 procent og omkostningerne halveret hos  den multinationale koncern GE Oil & Gas, hvor Michael McIlwrath er chief global litigation counsel.

4 findings

Michael McIlwrath fremhæver fire findings fra den global konferenceserie om fremtidens konfliktløsning, Global Pound Conference Series:

2) Virksomhederne ønsker højere effektivitet i konfliktløsning.

2) Virksomhederne ønsker større samarbejdsvilje hos deres rådgivere.

3) Virksomhederne ønsker, at mediation bliver brugt i højere grad, både før og sideløbende med retssystemet.

4) Virksomhedsjurister er mest villige til forandring, mens eksterne advokater er en barriere herfor.