Ledelse af advokater

6. juni 2019

Til djøf Advokats konference om undersøgelsen ’Ledelse i advokatbranchen’ inspirerede også Microsoft Danmarks CEO med egne ledelseserfaringer. Her er samlet et par hovedpunkter fra henholdsvis undersøgelsen og Marianne Dahls oplæg.

Der er direkte sammenhæng mellem ledernes styrker og medarbejderens motivation, viser djøf Advokats undersøgelse af ’Ledelse i advokatbranchen’. Ansatte med en positiv opfattelse af lederens adfærd oplever en højere motivation. Generelt er motivationen i advokatbranchen på det jævne med et gennemsnit på 3,6 ud af 5 målt på fire indeks:

  1. Formål
  2. Fællesskab
  3. Frihed
  4. Fællesskab

Udre eller indre motivation

Motivation er ikke bare motivation. Motivation kan være ydre eller indre drevet. Ydre drevet motivation kan en leder skabe hos sine medarbejdere ved fx at benytte straf og belønning som midler til at få dem til at handle. En strategi, der i folkemunde også er kendt som pisk eller gulerod. Denne strategi kan skabe resultater, men påvirker ofte medarbejderens trivsel og præsentationsevne negativt.

Indre drevet motivation kan en leder styrke hos sine medarbejdere ved at udøve en ledelsesstil, der imødekommer medarbejdernes  grundlæggende menneskelige behov for at opleve formål, fællesskab, faglig udvikling og frihed. Netop disse fire behov er testet gennem 35 års motivationsforskning og har vist sig at have en positiv effekt på både præstationsevne og trivsel.

God ledelse forstås i djøf Advokats undersøgelse som en leders evne til at facilitere indre motivation hos sine medarbejdere

Deltagernes profiler


Partnerdrevne virksomheder arbejder typisk med en tredelt forståelse af ledelse – den kommercielle, den faglige og den personalemæssige. Fokus for djøf Advokats undersøgelse er særligt på personaleledelse.

Afgørende kulturforskelle


 

Den motiverende leders kendetegn.


 

Kulturen omkring den motiverende leder.


 

Den demotiverende leders kendetegn.


 

Kulturen omkring den demotiverende leder.

5 gode råd fra en CEO

Marianne Dahl er CEO for Microsoft Danmark og Island. Under sit oplæg til konferencen om ’Ledelse i advokatbranchen’, gjorde hun ganske klart, hendes overbevisning er, at ledelsesrollen er under forandring, især på grund af den teknologiske udvikling.

Ifølge Marianne Dahl er alle virksomheder i gang med at udvikle sig til en form for softwarevirksomheder – også rådgivningsbranchen som advokater tilhører, og som i særdeleshed forventes at bliver påvirket af, at AI (kunstig intelligens) vinder frem.

Den digitale transformation kræver en ny kultur, mener Microsofts direktør og kom med sine fem bud til, hvordan lederen skal lede:

 

1) From burning platform to burning desire

Pointen er at flytte fokus fra problemer ved at lægge vægt på det positive. Det skaber motivation at arbejde med det, der går godt og udviklede det yderligere.

 

2) From ’fixed mindset to ’growth mindset’

Fordi udviklingen går så stærkt, kan ingen vide alt. Derfor skal fokus flyttes fra faglige kompetencer – ”hvad jeg ved nu” – til potentialet – ”hvad jeg kan lære”.

Teknologien udvikler sig hurtigere end muligheden for at udskifte medarbejdere, så Marianne Dahl opfodrer til at droppe talentprogrammer og fokusere på løbende læreringsprogrammer for alle medarbejdere.

 

3) From ’measurable’ to ’impactfull’ performance management

Det hårde er det bløde, og derfor er det vigtigt ikke kun at måle ledere på resultater men på deres påvirkning af medarbejdere. Når der også er relationelle KPI’er i spil, er det nødvendigt at komme tæt på for at kunne vurdere, hvem der fortjener den fede bonus.

Her kræver performancekulturen mere end positive tal på bundlinjen, som fx evnen til at stille spørgsmål frem for altid at have svar samt vilje til selvudvikling, fordi det kun er muligt at udvikle andre, hvis man udvikler sig selv. Alt i alt: A tricky one….

 

4) From ‘office space’ to ’collaboration space’

Som leder er det også en opgave at skabe optimale fysiske rammer. Marianne Dahl fortæller, hvad de har gjort hos Microsoft.

Der er ingen faste pladser, så alle bliver tvunget sammen på tværs af afdelinger. Det får blandet jura og marketing. Kantine og økonomi. Sælgere og teknikere. Som mennesker søger vi mod dem, der ligner os selv. Det udvikler os dog sjældent. For at blive inspireret og tænke nyt, er vi nødt til at få anderledes input.

Medarbejderne arbejder hvorfra de vil. Hos Microsoft er 48 nationaliteter ansat, og det fordrer en vis rummelighed. Der er folk med syge forældre, hunde og børn, og der er nogen, der skal hjem til Ukraine eller Tyrkiet. Derfor er teknologien tænkt ind i alt. Møder bliver livestreamet, og alle kan være med på Skype.

Kun 18 procent af de gode ideer opstår på arbejde. De resterende 82 procent dukker op under transport, løbeture, om natten, sammen med vennerne eller noget andet. Også derfor er det vigtigt, at medarbejderne både bliver blandet med andre og har friheden til at være, hvor de vil.

 

5) From ’decision maker’ to ’empowering facilitator’

Ifølge Marianne Dahl, skal lederen ikke længere være beslutningstager men i stedet skabe beslutningsrummet hos dem, der har den nødvendige faglige indsigt.

Ingen leder kan vide alt det, der er nødvendigt for at træffe alle beslutninger, så lederen skal vende processerne om, og give ledelsesrummet til henholdsvis mellemledere eller medarbejdere (alt efter lederniveau).

Det er svært, fordi ansvaret stadig ligger hos lederne selv. Det kan også skabe en følelse af ikke at have præsteret som leder, når beslutningsmandatet bliver overladt til andre.

Til gengæld skaber det motivation, at få den rigtige viden på den rigtige opgave. Fremtidens dygtigere leder er dem, der kan se andres kompetencer, mener Microsoft danske CEO.

Undersøgelsen

’Ledelse i advokatbranchen’

– Igangsat af Djøf Advokat

– Støttet af Dreyers Fond

– Udført af Implement Consulting Group

 

Læs hele undersøgelsen

Gevinster og tab

Ud over at motivation præger arbejdsmiljøet positivt, bidrager det også til en positiv bundlinje.

Andre undersøgelser viser nemlig, at motiverede medarbejdere er 17% mere produktive og øger salg med 20%.

31% forlader deres job på grund af dårlig ledelse.

 

Kilde: Implement Consulting Group

9 trin til god ledelse

De bedste ledere i advokatbranchen

– udviser selvindsigt

– er altid tilgængelige

– overholder deres aftaler

– opbygger tillidsfulde relationer

– understøtter personlig udvikling

– er nysgerrige på nye perspektiver

– skaber tryghed for medarbejderne

– er inkluderende i beslutningsprocessor

– gør en dyd ud af at lede på en professionel måde

Medarbejdernes mening

“Kulturen hedder: Partnere består,
fuldmægtige forgår.”

 

”Vi skal have nogle af de der dinosaurer ud. Og jeg tror, det kommer af sig selv. Vi kommer til et sted, hvor det hele menneske betyder mere. De der maskiner, der var i gamle dage, findes ikke mere. Altså sådan nogen, der bare sidder og høvler timer af. Folk vil jo have børn, og mænd vil på barsel.”

 

”Jeg tror grundlæggende, at det er et spørgsmål om, at man skal have et menneskesyn, hvor man er i øjenhøjde med alle de mennesker, man møder. Og at man skal opføre sig ordentligt over for andre mennesker. Det er simpelthen så simpelt.”

 

”Det er ikke den daglige ledelse, som kan ses på bundlinjen nødvendigvis. I hvert fald i første omgang. Det er jo, hvor mange timer du fakturerer. Og det er jo det store dilemma hver gang. Hvor meget skal man kaste efter ledelse?”

 

Citater fra undersøgelsen ‘Ledelse i advokatbranchen’