London law

4. oktober 2019

Hvert år i september afholder EYBA International Weekend i London, hvor foreningen for yngre advokater og advokatfuldmægtige fra hele Europa mødes for inspiration og faglige input. Dreyers Fond støtter gennem DJØF Advokat den danske deltagelse, der i år talte 10 medlemmer.

”Til EYBA International Weekend i London var Danmark stærkt repræsenteret med 10 medlemmer, hvoraf syv var nye. Vi har som bestyrelse gjort os umage for at få flere med, for medlemskabet og rejserne med EYBA giver rigtig meget”.

Det mener Nikoline Krogh, der er advokatfuldmægtig hos Halling-Overgaard Advokatfirma i Aarhus og medlem af den internationale bestyrelse i EYBA. Hun forklarer hvorfor:

”Det faglige input er altid aktuelt og relevant, og den internationale inspiration er uvurderlig. Men først og fremmest giver rejserne et stærkt fælleskab og et stærkt internationalt netværk. Der er selvfølgelig forskel på de advokatkontorer, vi kommer fra, men selv på et socialt af slagsen er der sjældent et internationalt aspekt”.

Tillid giver indsigt

Mødet med de andre yngre advokater og advokatfuldmægtige fra andre europæiske lande giver et indblik i, hvordan både uddannelsesstrukturer og arbejdskulturer varierer fra land til land.

”Mit arbejde er meget selvstændigt, så jeg synes, det er rigtig rart at få input udefra. Fordi EYBA’s events strækker sig over nogle intense dage, kommer vi som deltagere tæt på hinanden. Det skaber fortrolighed og åbner for nogle dialoger, som jeg har lært en masse af – for eksempel i forhold til arbejdskulturen på advokatkontorer i andre lande,” siger Nikoline Krogh.Aktuelle temaer

EYBA International Weekend i London startede torsdag den 26. september med velkomstreception på the Curtain. Næste dag gik det mere formelle program i gang med en guidet tur i The Commercial Court og oplæg om det engelske retssystem af højesteretskansler Sir Geoffrey Vos.

”Selv om omdrejningspunktet var kommercielt, og retten primært beskæftiger sig med erhvervsret, fyldte både GDPR, Brexit og digitalisering meget, og det var interessant at høre om det fra en, der ikke beskæftiger sig med andet. Alligevel kom vores oplægsholder ind imellem til kort over for vores spørgelyst, for alle emnerne er fortsat nye og uudforskede – selv for dem, der ved allermest,” fortæller Nikoline Krogh.Juridisk klynge

I London ligger alle retsinstanser i gamle bygninger og i en klynge, så efter frokost på en lokal, klassisk pub gik gåturen til Landsretten. Her fik EYBA-medlemmerne lov at overhøre civile retssager, og det var på flere fronter en oplevelse ifølge Nikoline Krogh:

”Ud over de har parykker på, er retorikken også meget anderledes. Den er markant mere fri og højlydt. I det hele taget var turen et studie ud i kulturforskelle, hvad især blev tydeligt om lørdagen”.

Fredag aften var der vinsmagning ved den lokale vinproducent Dynamic Vines.Fra mobning til galla

Kulturforskellene blev tegnet tydeligere op lørdag, hvor projektleder Beatriz Martinez fra IBA (International Bar Association) holdt et oplæg om mobning og chikane i advokatbranchen baseret på en større undersøgelse af advokatkontorer over hele Europa.

”Undersøgelsen viste, at vi er mere tilbøjelige til at genere hinanden i de nordiske lande end i de sydeuropæiske. Men noget handler selvfølgelig også om opfattelse og grænser. Dét fik vi illustreret fint i vores egen flok, da hollænderne sendte en joke, de nordiske lande syntes var sjov, mens deltagerne fra England og Frankrig følte sig direkte stødt”.

Nikoline Krogh syntes mest det parallelle forløb var illustrativt og underholdende ligesom resten af programmet, der til dels også gik på kulturforskelle. Særligt inspirerende var oplæg fra advokater, der alle havde ønsket at arbejde internationalt og fortalte, hvad det havde krævet af dem.

Kvindelige advokaters rolle gennem 100 år blev der også plads til tidligere i programmet, på en dag der blev rundet af med et oplæg om forhandlingsteknik med konkrete redskaber. Efter to timer uden at skulle lytte og lære mere var de cirka 100 deltagere klar til den traditionsrige gallafest.
Djøf Advokat og EYBA

Som medlem af Djøf Advokat er man automatisk omfattet af Djøf Advokats kollektive medlemskab af EYBA.

EYBA står for “European Young Bar Association” og har til formål at samle nationale foreninger for yngre advokater og advokatfuldmægtige fra hele Europa.

EYBA’s formål er også at opdatere yngre advokater og advokatfuldmægtige på aktuelle internationale juridiske problemstillinger, ligesom foreningen ønsker at bidrage til netværksdannelsen mellem advokater og advokatfuldmægtige på tværs af landegrænser inden for Europa.

Medlemmer af Djøf Advokat har mulighed for at deltage, når EYBA tre gange årligt afholder faglige konferencer og netværksarrangementer rundt om i Europa.

Referat fra Rom

Læs også om EYBA-turen til Rom

Referat fra Rom