Værdien ved arkitektur

26. august 2019

Uden at kunne dokumentere værdien af sin indsats, kan det være udfordrende at overbevise nogen om at investere i den. Det gælder alt og alle – også arkitekter. Deres branche- og erhvervsforening har gjort det lettere at dokumentere værdiskabelse.


Der er drysset både hæder og international anerkendelse ned over guidebogen ’Arkitekt – dokumenter din værdiskabelse’. Den er udgivet af Danske Arkitektvirksomheder med støtte fra Dreyers Fond og kan rekvireres ganske gratis af alle interesserede.

Peter Andreas Sattrup, der er arkitekt MAA og PhD samt chefkonsulent for bæredygtighed hos Danske Arkitektvirksomheder, er den hovedansvarlige for publikationen. For sit forsknings- og formidlingsarbejde tildelte Nykredits Fond ham i maj 2019 en ekstraordinær hæderspris.


Den kommercielle verdens krav

”Som arkitekt agerer du i en kommerciel verden, hvor det er nødvendigt at skabe værdi, og den er derfor vigtig at kunne dokumentere. I stedet for ”kun” at tale om intentioner, er vi nødt til at kunne vise de økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af arkitekturen,” fastslår chefkonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder Peter Andreas Sattrup.

Hans forsknings- og formidlingsarbejde, der er resulteret i udgivelsen ’Arkitekt – dokumenter din værdiskabelse’, har været mange år undervejs. Det har længe været et åbent spørgsmål, hvordan man skulle synliggøre, at arkitektur skaber værdi, så da Peter Andreas Sattrup blev ansat i Danske Arkitektvirksomheder i 2015, var det oplagt at tage fat på den udfordring.Ingen tradition for dokumentation

”Der er desværre stadig nogen, der ikke aner, hvad arkitekter reelt foretager sig, og hvorfor arkitektur er vigtigt. Branchen møder stadig fordomme om, at arkitektur mest er til pynt og mere ’nice to have’ end ’need to have’,” siger Peter Andreas Sattrup og fortsætter:

”Det, synes jeg selvfølgelig ikke, er godt, og derfor er jeg en af dem, der længe har ønsket forskning, der undersøger og dokumenterer værdien af arkitektur. Nu er vi kommet i gang. Men der er meget mere, vi gerne vil vide”.

Opgaven skulle vise sig større end først antaget, da det var svært at finde veldokumenterede cases. Hos forskellige bygherrer og fonde var der lidt at hente, men generelt var der ikke den store tradition for at dokumentere værdiskabelsen blandt arkitektvirksomhederne. Flere var dog i gang og havde taget nye faggrupper med på holdet.

Det var vigtigt for Danske Arkitektvirksomheder at udvide forståelsen af begrebet ’værdi’, så det ikke kun blev forstået rent økonomisk, men i langt højere grad kom til at afspejle langsigtede sociale, miljømæssige og økonomiske dimensioner i et samfundsmæssigt perspektiv.


Værdien afhænger af modtageren

”Det er nødvendigt at definere, hvilke værdier der skabes og for hvem. Bygherrerne vil have én slags værdi og brugerne en anden – nu og i fremtiden. Så er der det lokale samfund og det omkringliggende samfund, hvor også ressourceproblematikken spiller ind. Derfor er interessentdialogen vigtig,” påpeger Peter Andreas Sattrup.

I guidebogen ’Arkitekt – dokumenter din værdiskabelse’ bliver arkitekter opfordret til at stille de rigtige spørgsmål inden designfasen, fordi det ofte afslører usynlige og ukendte behov og sætter alt i en ny og større kontekst.

Beskrivelse af byggefasen er sprunget over for at tydeliggøre, at værdierne primært bliver skabt i den indledende planlægning og designfase. Når et projekt eller byggeri er taget i brug, kan værdierne blive vurderet og målt. Bogen går direkte til undersøgelsen af værdien i alle de facetter af menneskelivet, hvor arkitekturen spiller med.


En vigtig anerkendelse

”Juryen for Nykredits Fond mener, at udgivelsen har rykket ved opfattelsen af, hvad arkitekturen skal og gør. Hos Danske Arkitektvirksomheder er vi glade for, at vores bidrag til kulturen om arkitektur bliver læst og påskønnet,” siger Peter Andreas Sattrup.

Allermest sætter chefkonsulenten pris på anerkendelsen af fire års arbejde, hvor mange arkitektvirksomheder har bidraget til eksempelsamlingen, og flere har hyret antropologer, ingeniører eller økonomer. Alle har spillet med meget åbne kort og gjort hinanden klogere undervejs.

”Arkitekter lever forenklet sagt af at vide, hvordan man skaber gode rammer om levet liv. Men de bliver honoreret for tegninger at bygge efter. Der kan være en fare forbundet ved kun at gøre dét,” siger Peter Andreas Sattrup og forklarer:

”Som arkitekt skal du også kunne forklare, hvordan arkitekturen virker og hvorfor. Hvordan den bliver oplevet, brugt og skaber værdi i en større skala end den umiddelbare. Derfor er det vigtigt at investere tid i at dokumentere, hvordan projekterne faktisk virker og bliver oplevet af dem, der bruger dem”.


Giv aldrig køb på det kunstneriske

I guidebogen bliver alt formidlet i et ligefremt sprog, for som Peter Andreas Sattrup påpeger, er det altid modtageren, der bestemmer. Giver budskabet ingen mening, er der ingen kommunikation til stede.

Bogen henvender sig i første omgang til arkitekter, men håbet er, at den også vil finde et publikum uden for faget og blive læst af de mange mennesker, arkitekter samarbejder med og bygger til. Derfor har det været vigtigt kun at bruge termer, alle kender til.

Selvom bogen ikke anvender arkitekternes poetiske sprog eller dykker ned i deres kunstneriske og kulturelle virke, er det fortsat kernen i arkitekternes faglige metode.

”I min verden er der ingen tvivl om, at den kunstneriske ambition, vi lærer om på arkitektskolerne, er det brændstof og den energi, der driver den gode arkitektur, så det skal vi aldrig give køb på,” lyder det bestemt fra bogens bagmand, der uddyber:

”Dokumentationen skal ikke dominere, men blot give arkitekter et større råderum for deres kunstneriske virke. Det æstetiske er hele tiden med som en vigtig optik og bliver i bogen formidlet via billederne. Dem kan ordene ikke afløse, men forstærke ved at fortælle om værdien; for eksempel ved at vise tal for, hvordan trivslen er øget, klimapåvirkningerne er minimeret eller andet,” siger Peter Andreas Sattrup.


Mere tillid til arkitektfaget

Bogen er ved at blive oversat til engelsk og bliver også imødeset med interesse internationalt som vejledning til at vise, hvordan arkitektur skaber værdi. Behovet er ikke blevet mindre efter, at FN’s verdensmål er kommet på agendaen, og arkitekternes verdenskongres i København 2023 med Akademisk Arkitektforening som vært nærmer sig.

”Det er ikke blot menneskers liv, arkitekturen skaber rammer om, men også naturressourcer arkitekter skal forvalte, så hvert projekt bør bidrage til en bæredygtig udvikling,” siger Peter Andreas Sattrup, der har store ønsker for guidebogens videre liv:

”Mit håb er, at denne her publikation vil få arkitekter til at være tydeligere om deres viden, så vi bliver klogere på brug af ressourcer, og hvordan arkitektur skaber værdi. Hvis vi kan formidle arkitektur på en måde, så det bliver forstået og opfattet af omverdenen, skaber vi mere tillid til arkitektfaget og får en større plade at spille på.

Og forhåbentlig får vi så også medvirket til klogere investeringer i kvaliteten af vores omgivelser, så de skaber værdi for fremtidige generationer med et lavere ressourcebrug”.


Få bogen

’Arkitekt – dokumenter din værdiskabelse’ er en guidebog, der forklarer arkitekter, hvordan de skaber og dokumenter værdi. Projektet er støttet af Dreyers Fond med 400.000 kr.

Download publikationen

Omtale af prisen

Danske Arkitektvirksomheders omtale af prisen

Billeder

Alle billeder i denne artikel er udpluk fra bogen ’Arkitekt – dokumenter din værdiskabelse’ – herunder nogle af de projekter, bogen omtaler.

Citat

“Branchen møder stadig fordomme om, at arkitektur mest er til pynt og mere ’nice to have’ end ’need to have’”

Peter Andreas Sattrup