Space skaber sammenhæng

Paperspace satte gang i dialog mellem mennesker i foråret 2018 og var som skabt til Rå Hal på Godsbanen i Aarhus og udstillingen FORSK!, som værket var en del af. Paperspace var støttet af Dreyers Fond og er en del af et større forskningsprojekt i sig selv.

På den måde var Paperspace en formidling af, hvor arkitekt Gitte Juul konkret er i sit praksisbaserede forskningsprojekt. Den fysiske konstruktion var bygget særligt til Rå Hal og beklædt med japansk papir med tekst, tegninger og foto af udvalgte projekter fra arkitektens praksis.

Praksisnær forskning som mål

”Min praksis anvender bygget form til at undersøge noget, og altid med det formål at sætte gang i dialogen, uanset om det er en bestillingsopgave, en udstilling som her eller undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole. Jeg ønsker feedback mellem tænkning og gøren, og det får jeg via dialogen,” forklarer arkitekt Gitte Juul.

Installationen Paperspace repræsenterer tre byggede in-situ installationer fra storbyen Kolkata, forstaden Ballerup og landsbyen Selde, hvor Gitte Juul har skabt projekter. De er også alle en del af hendes overordnede forskningsprojekt, der udviklede sig efter et EU fellowship.

”Der ligger så meget viden gemt i vores praksis, og den viden vil jeg gerne trække ud, så vi kan dele den med hinanden. Det er også en tendens i tiden at udføre praksisnær forskning i stedet for kun at ville trække viden ud af teori,” siger Gitte Juul.

Mekanismer bag hverdagsliv

Arkitektens kendetegn er projekter, der inddrager lokalbefolkningen og får dem delagtiggjort i skabelsen. Det har hun blandt andet gjort med projektet Fragmenteret hus i den nordjyske landsby Selde, der har ville rejse sig via kunstneriske tiltag og med projektet Gadekøkken i Kolkata, der synliggjorde storbyens kompleksitet.

”I Kolkata kan der være ansatte i Parlamentet, der bor i et blikskur i slummen. Forholdet mellem formelle/uformelle lag og private/offentlige rum, interesserer mig meget. Især at forstå mekanismerne bagved. Derfor er jeg også nødt til altid at være tæt på de mennesker, der bor, hvor jeg arbejder,” uddyber Gitte Juul om sin praksis.

I dagligdagen beskæftiger hun sig med byudviklende projekter, og det er eksempler på dem, der var samlet i værket Paperspace. Påtrykte ordlister bestod derfor af byinventar, registrerede sociale systemer, infrastrukturer og aktiviteter med deres indlejrede kvaliteter og karakteristika. Det hele blev kædet sammen og visualiseret gennem store tegninger.

Dialog skaber sammenhæng

”Via vandringer ved en kompetent guide gennem udstillingen FORSK! blev der skabt dialog frem for foredrag. Projekter med størst sammenhængskraft bliver skabt i dialog mellem arkitekter og ’folket’, som skal leve i, hvad arkitekterne skaber,” mener Gitte Juul.

FORSK! var, ud over udstillingen på Godsbanen, også en konference på højt fagligt niveau og med stor international deltagelse.

Konstruktionen var bygget i splittede forskallingsbrædder beklædt med håndlavet japansk Kozo papir.

På den ene langside var papiret påtrykt tre stedspecifikke illustrerede ordlister og på den anden side tre store håndtegnede kortlægninger fra henholdsvis Kolkata, Ballerup og Selde.